Referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD

Op deze pagina kon u tot en met zondag 26 mei digitaal uw handtekening zetten als u het verzoek om een referendum over de uitgangspunten van LEAD ondersteunt.
De gemeenteraad neemt een beslissing over het organiseren van een referendum als er 5000 geldige handtekeningen zijn binnengekomen.

Het mogelijke referendum over LEAD zal een raadgevend referendum zijn. Dit betekent dat degenen die via het referendum hun stem laten horen daarmee een advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Referendumvraag

Dit is de vraag die tijdens een mogelijk referendum aan de orde zal zijn:

Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD over de stedelijke ontwikkeling aan de Willem de Zwijgerlaan in het gebied Nieuw Leyden?