Tussenstand handtekeningen - 29 december

Na drie weken van het definitief referendumverzoek over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’ zijn er in totaal 4.211 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend.

Er zijn 114 ondersteuningsverklaringen ongeldig verklaard, omdat het niet-kiesgerechtigde personen betrof of er meer dan één formulier per kiesgerechtigde is ingeleverd. Van de 4.325 binnengekomen ondersteuningsverklaringen zijn er 4.193 online afgegeven met behulp van DigiD en zijn er 132 handtekeningen gezet op één van de locaties in de stad. Er zijn in totaal 5.000 steunbetuigingen vereist om een referendum te laten doorgaan. De ondersteuningsverklaringen kunnen tot en met 17 januari 2021 worden ingediend.