Referendumverzoek Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

Het benodigde aantal van 5000 ondersteuningsverklaringen voor het referendumverzoek raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark is op 12 januari behaald. Dit is ruim binnen de hiervoor gestelde termijn. In vijf weken tijd zijn er in totaal 5.848 geldige ondersteuningsverklaringen binnengekomen.

Nu het benodigde aantal handtekeningen is behaald, gaat het referendumverzoek de volgende fase in. Op 28 januari zal de gemeenteraad beslissen of er een referendum gehouden zal worden.

Referendumvraag

Dit is de vraag die tijdens een mogelijk referendum aan de orde zal zijn:

Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark?

Een mogelijk referendum zal een raadgevend referendum zijn. Dat betekent dat degenen die via het referendum hun stem laten horen daarmee een advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Subsidie voor campagneactiviteiten

Aanvragers

Wie een campagne wil voeren voor of tegen het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark kan daarvoor subsidie aanvragen. Ook wie een neutraal initiatief heeft kan een aanvraag doen.
Aan politieke groeperingen wordt geen subsidie verleend.

Een aanvraag doen is mogelijk voor:

 • rechtspersonen (bv. stichtingen, verenigingen)
 • individuele kiezers, ingeschreven in Leiden en 18 jaar of ouder
 • een collectief van meerdere Leidenaren van 18 jaar of ouder

Hoogte subsidie

Op 28 januari bepaalt de gemeenteraad de hoogte van het totale subsidiebudget (alleen als de gemeenteraad besluit dat er een referendum wordt gehouden uiteraard). Er komt een even groot budget beschikbaar voor voor- en tegenstanders, daarnaast komt er ook budget voor neutrale initiatieven.

Per aanvraag zal de uit te keren subsidie maximaal 5000 euro zijn.

Toetsing

Op subsidieaanvragen zijn de Nadere regels subsidieverstrekking referendum van toepassing.

Een aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten.

 • De mate waarin de aanvraag een bijdrage zal leveren aan het publieke debat en/of de individuele meningsvorming.
 • Het gevraagde bedrag dient in verhouding te staan tot het product of het verwachte resultaat van de activiteit.
 • De activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben.
 • De activiteiten mogen pas starten nadat over de betreffende aanvraag is beslist.
 • Een gelijke spreiding in soort en inhoud van de activiteiten.

Uiterlijk 27 januari indienen

Dien uiterlijk woensdag 27 januari 2021 uw subsidieaanvraag in:

Aanvraag indienen (personen)

Aanvraag indienen (organisatie)

Formulieren die na 27 januari 2021 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Toekenning

Het college van burgemeester en wethouders besluit - na advies van de Referendumkamer - uiterlijk op 5 februari 2021 over de aanvragen. Indieners worden daarna zo snel mogelijk geïnformeerd.

Vragen?

Stuur een e-mail naar verkiezingen@leiden.nl.

 • Tussenstand handtekeningen - 5 januari 2021

  Tot en met afgelopen zondag 3 januari (einde week 4) zijn er in totaal 4901 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend voor het definitief referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark. Er zijn 162...

  Lees meer
 • Tussenstand handtekeningen - 29 december

  Na drie weken van het definitief referendumverzoek over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’ zijn er in totaal 4.211 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend.

  Lees meer
 • Tussenstand handtekeningen - 22 december

  In de eerste en tweede week van het definitief referendumverzoek over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’ zijn er in totaal 3.312 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend.

  Lees meer
 • Tussenstand handtekeningen - 15 december

  In de eerste week van het definitief referendumverzoek over het raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’ hebben 2.168 Leidenaren de referendumaanvraag ondersteund.

  Lees meer