Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

Op 8 april heeft de gemeenteraad unaniem tegen het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ gestemd. Hiermee volgt de raad de uitslag van het onlangs gehouden raadgevend referendum, waarbij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen tegen dit raadsvoorstel is uitgebracht. Meer informatie vindt u op de site van de gemeenteraad.

Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het raadsvoorstel. 66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,3% ongeldig.

Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht. 

Bekijk de uitslag (pdf, 244 kb) zoals vastgesteld door het centraal stembureau (proces verbaal) en de totalen van alle stembureaus (pdf, 793 kb) en de processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus (pdf, 22 mb). Een opname van de zitting van het centraal stembureau kunt u ook terugkijken.

Raadgevend

Het referendum is een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitslag van het referendum een advies is van de stemgerechtigde inwoners van Leiden aan de gemeenteraad. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een stem heeft uitgebracht. Nadat de uitslag van het referendum bekend is, neemt de gemeenteraad als dat kan in de eerste vergadering na het referendum, maar in ieder geval binnen twee maanden, een besluit over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Meer informatie

Hebt u een vraag? Mail naar verkiezingen@leiden.nl of bel 14 071.