Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

Op 8 april heeft de gemeenteraad unaniem tegen het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ gestemd. Hiermee volgt de raad de uitslag van het onlangs gehouden raadgevend referendum, waarbij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen tegen dit raadsvoorstel is uitgebracht. Meer informatie vindt u op de site van de gemeenteraad.

Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het raadsvoorstel. 66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,3% ongeldig.

Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht. 

Bekijk de uitslag (pdf, 244 kb) zoals vastgesteld door het centraal stembureau (proces verbaal) en de totalen van alle stembureaus (pdf, 793 kb) en de processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus (pdf, 22 mb). Een opname van de zitting van het centraal stembureau kunt u ook terugkijken.

Meer informatie

Hebt u een vraag? Mail naar verkiezingen@leiden.nl of bel 14 071.