Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

Naast de Tweede Kamerverkiezingen kunnen Leidenaren op 15, 16 en 17 maart stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

De stemmen over het referendum kunnen uitgebracht worden in dezelfde stemlokalen als de Tweede Kamerverkiezingen. Stemgerechtigde inwoners van 70 jaar en ouder kunnen hun stem ook per brief uitbrengen. Kunt of wilt u niet naar het stemlokaal komen om uw stem uit te brengen? Dan kunt u ook voor het referendum anderen machtigen om voor u te stemmen.

Raadgevend

Het referendum is een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitslag van het referendum een advies is van de stemgerechtigde inwoners van Leiden aan de gemeenteraad. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een stem heeft uitgebracht. Nadat de uitslag van het referendum bekend is, neemt de gemeenteraad als dat kan in de eerste vergadering na het referendum, maar in ieder geval binnen twee maanden, een besluit over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Referendumvraag

Dit is de vraag die tijdens het referendum aan de orde zal zijn:

Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark?

Wanneer u uw stem uitbrengt stemt u over het volledige raadsvoorstel.

Inhoud en standpunten

Onder de kop Documenten in de rechterkolom staan het raadsvoorstel en de bijlagen. Gebruik als browser Mozilla Firefox of Google Chrome om de documenten goed te kunnen zien.
Op dezelfde plek staan ook de links naar de vergaderingen van de gemeenteraad waarin het referendum en het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark zijn besproken.
Onderaan de lijst vindt u links naar websites van voor-  en tegenstanders van het inrichtingsvoorstel.

Stemmen over het referendum

Bij het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark is veel hetzelfde als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op de pagina over de verkiezingen vindt u informatie over stemmen, stemlokalen, machtigen, stemmen per post en wat u moet doen als u uw stempas kwijt bent.

Verschillen met Tweede Kamerverkiezingen

  • Voor het referendum kunt u alleen stemmen bij de stemlokalen in Leiden. U kunt dus niet in een andere gemeente stemmen.
  • U kunt alleen iemand machtigen voor het referendum die in Leiden kiesgerechtigd is.

Wie mogen stemmen?

U mag in de gemeente Leiden stemmen over het referendum als:

  • u in de gemeente Leiden woont en daar op 2 februari 2021 stond ingeschreven;
  • u 18 jaar of ouder bent op 17 maart 2021;
  • u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een ander land van de Europese Unie. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
  • u niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. Bijvoorbeeld als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling.

Subsidies voor campagne-activiteiten toegekend

Belanghebbenden die campagne willen voeren voor hun standpunt over het raadsvoorstel inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark konden hiervoor subsidie aanvragen. De gemeente heeft 18 aanvragen ontvangen, waarvan een evenredig aandeel voor- en tegenstanders van het voorstel en neutrale partijen.

Na advies van de referendumkamer heeft het college van burgemeester en wethouders 16 aanvragen (deels) gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 63.446,40. Dit bedrag is als volgt verdeeld: € 24.099,90 voor tegenstanders van het inrichtingsvoorstel, € 20.926,50 voor voorstanders van het inrichtingsvoorstel en € 18.420 voor neutrale partijen.

Na het referendum leggen de campagnevoerende partijen verantwoording af over de besteding van de subsidie.

Een andere vraag?

Hebt u een andere vraag dan die onder de tab hierboven beantwoord worden? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@leiden.nl.