Stadskrant week 28

Artikelen deze week:

Special: Resultaten aanpak ondermijning in Leiden

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Een van de aandachtspunten is daarom de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze stad en raakt ons allemaal. Ondermijning is criminaliteit waarbij de grens tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt. Hierbij kunt u denken aan mensenhandel, witwassen en drugscriminaliteit.

Dat uit zich bijvoorbeeld in panden die zijn betaald met drugsgeld of kwetsbare mensen die als hennepknipper worden ingezet. Samen met onze partners proberen we meer en beter zicht te krijgen op deze vormen van criminaliteit (signaleren), het moeilijker te maken voor criminelen (voorkomen) en ondermijnende criminaliteit consequent aan te pakken (aanpakken).

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Leiden werkt de gemeente intensief samen met de politie en met andere partners als brandweer, Openbaar Ministerie, Omgevingsdienst West Holland en de Belastingdienst. Het doel is ondermijnende criminaliteit aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.leiden.nl/ondermijning.

In de infographic in de Stadskrant zijn de resultaten te zien van de aanpak van ondermijning in Leiden in 2021. Ook ziet u een beknopte vooruitblik naar de prioriteiten en activiteiten in 2022.

Wat kunt u als inwoner doen?

Ziet u een verdachte situatie? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Deel uw vermoedens met de politie, tel. 0900 - 88 44 of met Meld misdaad anoniem, tel. 0800 - 70 00, www.meldmisdaadanoniem.nl.

Gemeenteberichten 15 t/m 21 juli 2022