Stadskrant week 13

Artikelen deze week:

Special Omgevingsvisie Leiden 2040

Voor u ligt de samenvatting van de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 Stad van Ontdekkingen en kloppend hart van de regio. Bij deze omgevingsvisie zijn inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen wederom betrokken. Dit als vervolgstap op de intensieve participatie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.0) die in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze publieksversie geeft een compact en overzichtelijk beeld van de belangrijkste punten uit de omgevingsvisie en geeft antwoord op vragen zoals:
• Hoe ziet Leiden eruit in 2040?
• Hoe zorgen we ervoor dat Leiden klaar is voor de toekomst?
• Welke keuzes maken we en waarom doen we dat?

Gemeenteberichten 2 t/m 8 april 2021: