Zeven initiatieven krijgen subsidie voor hun circulaire plannen

Op 23 februari presenteerden 7 initiatiefnemers, tijdens een inspirerende bijeenkomst bij De Clercq, hun circulaire, innovatieve plannen. Ze werden allen door de beoordelingscommissie van de regeling beloond met een subsidie om hun idee te realiseren.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen en Cultuur): “De stad bruist van de circulaire initiatieven. Ook tijdens deze avond was dit enthousiasme duidelijk merkbaar. Deze keer viel op dat met de circulaire initiatieven ook aan andere duurzaamheidsthema’s als energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt bijgedragen en nauw samengewerkt wordt met het onderwijs. Ook hebben initiatiefnemers na de bijeenkomst onderling afgesproken elkaar te helpen. Mooi dat initiatiefnemers elkaar versterken en zo het netwerk vergroten.”

Met de subsidie Circulair Verwaarden wil de gemeente bewoners, ondernemers en organisaties stimuleren om plannen te lanceren die verspilling tegengaan en hergebruik stimuleren.

En de winnaars zijn…
De beoordelingscommissie heeft het voor deze ronde beschikbare budget van € 45.000,- verdeeld over de volgende initiatieven:

1. Circulaire schuttingen
De organisatie ‘Buurjongens’ gaat met de subsidie in Leiden experimenteren met het maken van schuttingen waarin circulair hout wordt verwerkt. In de schuttingen zitten ook plantenbakken die helpen bij het verder vergroenen van de stad. Ze hebben hier al ervaring mee opgedaan in andere steden en willen dit nu ook in Leidse buurten uitrollen.

2. Circulaire schuur en moestuinbakken
Een groene en sociale invulling geven aan het stenenplein bij winkelcentrum De Kopermolen, dat is waar Jeroen Bakker de subsidie voor wil inzetten. Dit gaat hij doen samen met een enthousiaste groep wijkbewoners, die van deze nieuwe groene plek een sociale ontmoetingsplek willen maken. Alle materialen zijn tweedehands en komen uit Leiden. Als de locatie over een aantal jaar weer vrijgemaakt moet worden voor de ontwikkeling van het winkelcentrum, is alles mee te nemen naar een volgende locatie.

3. Van Kaal Dak naar Groen Dak
Da Vinci College Lammenschans heeft met diverse partijen een mooie dakplein gerealiseerd, waarbij hergebruik van materialen centraal stond. De subsidie wordt gebruikt om de kennis over gebruik van circulaire materialen op te nemen in het onderwijsprogramma. Ook worden de leerlingen betrokken bij het onderhoud van de dakplein en uitgedaagd om mee te denken over hoe, door de verkoop van producten, een deel van de investering kan worden terugverdiend. Bovendien willen ze de dakplein openstellen voor de buurt en activiteiten organiseren waardoor nog meer mensen van de dakplein kunnen genieten.

4. Test- en recyclestraat zonnepanelen
SunBioSys gaat de uitdaging aan om in Leiden een test- en recyclestraat voor zonnepanelen te realiseren. Dit met als doel de bruikbare zonnepanelen nog in te kunnen zetten en te voorkómen dat ze vroegtijdig worden afgevoerd. Mooi is ook dat hiermee nieuwe werkgelegenheid wordt gerealiseerd.

5. Straatboer Make-Over
Dat niet alleen levenloze materialen maar ook planten goed her te gebruiken zijn, wil Straatboer in Leiden met de subsidie laten zien. Planten die op de ene plek weg moeten vanwege bijvoorbeeld een herinrichting, worden gebruikt om voortuinen van sociale huurwoningen te vergroenen. Woningbouwvereniging De Sleutels heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn.

6. Grondstoffenbos
Dit jaar sluit Leiden aan bij het initiatief van het Grondstoffenbos. In dit project wordt onderzocht welke nieuwe, waardevolle producten (zoals plaatmateriaal) er gemaakt kunnen worden van kerstbomen. Waarbij het verder gaat dan het maken van bodemverbeteraar, waarvoor de Leidse ingezamelde kerstbomen nu al worden gebruikt.

7. SMART Building
PLNT Leiden haalt met de subsidie een circulair SMART Building naar Leiden waar verschillende innovatieve, duurzame technieken in verwerkt zijn. Het gaat voor kennis en inspiratie zorgen voor studenten van VMBO en MBO tot HBO en Universiteit. Ook ondernemers kunnen hier inspiratie voor nieuwe innovaties opdoen en uittesten.