Woningbouwimpuls voor gebied De Zwijger

De gemeente Leiden ontvangt een subsidie van 3,7 miljoen euro van het Rijk voor een goede inpassing van de Willem de Zwijgerlaan. De subsidie in het kader van de woningbouwimpuls is bedoeld voor de groene, geluidsluwe inpassing van de Willem de Zwijgerlaan. Hiermee wordt een barrière voor woningbouw ten noorden en zuiden van de weg weggenomen. De gemeente Leiden draagt een zelfde bedrag bij.

Wethouder Fleur Spijker van o.a. Duurzame Verstedelijking is erg blij met deze woningbouwimpuls: “Door de zorgvuldige inpassing van de Willem de Zwijgerlaan sluit het gebied De Zwijger beter op de stad aan en zal de leefbaarheid aanmerkelijk verbeteren. Ik ben daarnaast heel blij dat we samen met de woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel veel betaalbare woningen in het gebied kunnen realiseren. Een prachtige opsteker voor de mensen die er wonen en voor de gebiedsvisie waar we met elkaar aan werken.”

Woningbouwimpuls

De gemeente Leiden heeft de subsidie eerder dit jaar aangevraagd. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van het aandeel betaalbare woningen voor mensen met een laag of middeninkomen. Het geld kan ingezet worden voor het geschikt maken van de locatie voor woningbouw, waardoor er meer betaalbare woningen kunnen komen in een prettige leefomgeving.