Woensdagmarkt tijdelijk niet mogelijk langs Nieuwe Rijn

De weekmarkt op woensdag mag de komende weken niet meer plaatsvinden langs de Aalmarkt, de Botermarkt, Vismarkt en de Nieuwe Rijn. De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, Burgemeester Henri Lenferink heeft hiertoe eerder een besluit genomen. De gemeente heeft twee alternatieve locaties, de Beestenmarkt en de Lammermarkt, als proef aangewezen om de woensdagmarkt door te kunnen laten gaan. De verplaatsing was noodzakelijk om te zorgen voor voldoende spreiding van bezoekers over het marktgebied en de veiligheid te garanderen.

De afgelopen weken was het mooi weer en dat zorgde voor een grote toestroom van publiek richting de woensdagmarkt in het centrum van Leiden. Ondanks alle getroffen maatregelen werd het te druk op de markt en kon de veiligheid van bezoekers niet meer worden gegarandeerd. Omdat de markt aan weerszijden van de Nieuwe Rijn georganiseerd wordt en daar beperkt ruimte beschikbaar is blijft verdere spreiding van bezoekers moeilijk.

Markten zijn in Nederland verboden op grond van de noodverordeningen die van kracht zijn. De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 30 maart ontheffing voor de weekmarkten, onder voorwaarden in Leiden verleend. In verschillende ander grote steden zoals Rotterdam en Dordrecht zijn markten stilgelegd. Die vrijstelling komt te vervallen zodra dat niet of niet meer verantwoord kan gebeuren. Voor de zaterdagmarkt was dit al eerder het geval. Langs de Nieuwe Rijn is het zonder markt en met mooi weer traditioneel al erg druk. Met de huidige maatregelen rondom het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus zijn bezoekers onvoldoende te spreiden over het marktgebied, ook niet met de maatregelen die in overleg met de markt zijn genomen tijdens de vorige woensdagmarkt. Het is niet verantwoord om de woensdagmarkt op de huidige locatie op dit moment te laten plaatsvinden.

Gemeente Leiden heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden van een weekmarkt op woensdag en daarbij de belangen van de marktkooplieden laten meewegen. De gemeente heeft concluderend de locatie Lammermarkt en de Beestenmarkt aangewezen als tijdelijke alternatieve locatie. Na verschillende overleggen heeft de marktcommissie besloten om geen gebruik te maken van herlocatie. Een aantal individuele kramen staan vandaag wel op de Lammermarkt.

De proef die vandaag zou plaatsvinden op de Lammermarkt en de Beestenmarkt en als graadmeter zou dienen voor nieuwe markten is hiermee niet doorgegaan. Wanneer deze proef positief zou uitvallen, zou een zaterdagmarkt overwogen kunnen worden op dezelfde locaties Lammermarkt en Beestenmarkt. De adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn onverminderd van kracht en verlengd tot en met 20 mei.

Meer informatie vind u op de website van de gemeente Leiden.