Vormgeving toekomstige Europaweg en Lammenschansplein ter inzage

In samenwerking met de gemeente heeft de provincie Zuid-Holland voor de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, als onderdeel van de RijnlandRoute, het zogenoemde Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het EPvE beschrijft de vormgeving en inpassing van de weg. De conceptversie ligt vanaf vrijdag 16 juli tot en met donderdag 9 september ter inzage.

In dit document staan de eisen die gesteld worden aan de inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken, zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. Ook de vormgeving van de fiets- en wandelpaden en de groene inrichting van het Lammenschansplein staan beschreven. Het document vormt het toetsingskader bij het uitwerken van het ontwerp door de aannemer en het beoordelen van de aanvraag van de omgevingsvergunning door de gemeente.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Met het ter inzage leggen van het EPvE is Leiden weer een stap dichterbij de aanleg van de ringstructuur en bij een autoluwe binnenstad. Ik kan me heel goed voorstellen dat Leidenaren niet kunnen wachten tot dit deel van de RijnlandRoute gereed is. Het verkeer op het Lammenschansplein, de Dr. Lelylaan en de Plesmanlaan staat elke dag vast. Door de komst van de RijnlandRoute worden deze wegen straks ontlast. Niet alleen heel belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Leiden en de regio, maar ook voor de leefbaarheid in de stad. Het creëert ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en voor het autoluw maken van de binnenstad.”

Aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars

Het doel van het Esthetisch Programma van Eisen is dat het Lammenschansplein aantrekkelijker wordt voor fietsers en wandelaars. Daarvoor worden ruime, overzichtelijke fietsonderdoorgangen gemaakt en komen er zitplekken aan het water. Er komt zoveel mogelijk groen, rekening houdend met de biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Plan ter inzage

De conceptversie ligt vanaf vrijdag 16 juli tot en met donderdag 9 september ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.leiden.nl/inspraak. Na de ter inzagetermijn worden eventuele zienswijzen op de conceptversie behandeld en komt er een definitieve versie van het Esthetisch Programma van Eisen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het programma van eisen eind dit jaar definitief vast.

Digitale informatieavond

Op woensdag 21 juli vindt er voor geïnteresseerden een online informatieavond plaats, waarin het programma van eisen wordt gepresenteerd en er vragen gesteld kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.rijnlandroute.nl.

Het ontwerp

Het EPvE, dat ter inzage ligt, geeft aan hoe de omgeving van de weg eruit komt te zien. Het beschrijft de openbare ruimte op het Lammenschansplein, zoals de fiets- en wandelpaden en hoe het groen ingericht wordt. Voor het wegontwerp past de provincie momenteel het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op een aantal punten aan. Leiden is blij dat in het wegontwerp de busbaan behouden blijft voor hoogwaardig openbaar vervoer. Door de verbreding van de Europaweg en het verhogen van de Lammebrug verbetert de doorstroming van het verkeer. Ook wordt de Trekvlietbrug vervangen en komt er een dubbel zo brede vaste brug voor terug. Omdat de brug lager wordt dan in eerste instantie bedacht was, gaan de gemeente en provincie de komende periode samen onderzoeken op welke manier we toekomstig duurzaam vervoer over water kunnen stimuleren.

RijnlandRoute

De Europaweg is het sluitstuk van de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute vormt samen met de Leidse Ring Noord de Leidse Ring, de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen. Zo houden we Leiden leefbaar, duurzaam én bereikbaar.