Visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar

Inwoners van onze stad hebben op verschillende momenten contact met de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw identiteitsbewijs zijn, een geboorteaangifte, een vergunning of om informatie op te vragen over een uitkering. Een klantgerichte houding is daarbij belangrijk. De gemeente Leiden is er voor alle Leidenaren, daarom moet de dienstverlening persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar zijn. Met de visie op dienstverlening zet de gemeente Leiden de Leidenaar (nog meer) centraal. Vanaf 4 maart kan iedereen reageren op de visie.

Met deze visie sluit de gemeente Leiden aan op een aantal landelijke trends en ontwikkelingen. Hiermee bereiken we dat de gemeente Leiden ook in de toekomst goede dienstverlening kan blijven bieden. Zo willen we nog beter bereikbaar zijn, duidelijke brieven sturen en de tevredenheid van de Leidse inwoner op het gewenste niveau behouden.

Inzetten op een blijvend goede dienstverlening

Uit klantsignalen en ontwikkelingen in de digitalisering is gebleken dat de interne bedrijfsvoering aangepakt moet worden, om de dienstverlening van de gemeente Leiden op het gewenste niveau te kunnen houden. Ook kwam naar voren dat er op het gebied van de (digitale) dienstverlening nog veel verbeterd kan worden om aan de verwachting van de Leidenaar te kunnen (blijven) voldoen. Daarnaast zijn aanbevelingen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren meegenomen uit landelijke onderzoeken en van andere gemeenten.

De Leidenaar centraal

Inwoners moeten altijd en overal digitaal bij de gemeente Leiden terecht kunnen. Maar als dit niet lukt, dan blijft het mogelijk om te bellen of de gemeente te bezoeken.

Inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat iedereen zijn of haar mening kan geven over de visie op Dienstverlening. Van vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april ligt de visie ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. Via leiden.nl/inspraak kunt u uw mening over de Visie op dienstverlening met ons delen.