Vink Bouw aangewezen als ontwikkelaar voor Dolfijn 't Schippertje

In de Zeeheldenbuurt staat een voormalig schoolgebouw en buurthuis: Dolfijn 't Schippertje genoemd. Dat gebouw wordt herontwikkeld tot onder andere woningen. Na een uitgebreide aanbesteding is de bouw voorlopig gegund aan Vink Bouw B.V.

Mooie elementen van het plan zijn het behouden van de bestaande gymzaal en een relatief groot stuk plein. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Het plan scoort goed op het gebied van duurzaamheid. Er worden elf energieneutrale woningen gebouwd met een collectieve daktuin. En het plan bevat eigentijdse oplossingen voor parkeren en circulair bouwen.”

Samen met de buurt

Wethouder Spijker: “Bewoners zijn nauw betrokken bij de aanbesteding. De gemeente stelde samen met de Klankbordgroep de eisen en criteria op. Ik ben blij dat de ontwikkelaars met mooie en creatieve plannen zijn gekomen, die recht doen aan de kernwaarden en doelstellingen van de Zeeheldenbuurt. Samen maken we van Leiden een duurzame stad!”

Kernwaarden

Het plan sluit aan bij de kernwaarden van de wijkvisie ‘Samen maken we de Zeeheldenbuurt’ uit 2014. Annemarie Koopman, bestuurslid van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt: “Het bouwplan sluit aan bij de wensen, die buurtbewoners voor dit project belangrijk vinden: een gemengd, levendig en groen stukje Zeeheldenbuurt. Het project past bij de kleinschaligheid en historische uitstraling van de wijk.”

Vervolg

De gemeenteraad besluit in het najaar of de opdracht definitief naar Vink Bouw B.V. gaat. Na het wijzigen van het huidige bestemmingsplan zou Vink Bouw B.V. op zijn vroegst eind 2020  kunnen starten met de bouw.

Meer informatie

www.leiden.nl/zeeheldenbuurt