Vijf nieuwe initiatieven om Leidenaren meer te laten bewegen

Walking basketball, Beweeglint Stevenshof, LG-Hockey, Fit Hockey en een klimmuur zijn vijf nieuwe initiatieven die kunnen rekenen op een bijdrage vanuit de subsidieregeling Sportstimulering. Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, nam het rapport van de zesde ronde van de regeling virtueel in ontvangst.

BS Leiden en Zorg en Zekerheid Basketbal willen met behulp van de subsidie 55-plussers aan het sporten krijgen en/of houden door walking basketball aan te bieden. Beweeglint Stevenshof is een initiatief van de Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof. De wijkvereniging wil een lint van beweeg- en fitnesstoestellen op acht in het oog springende locaties door de gehele wijk neerzetten waar jong en oud gebruik van kan maken. Hockeyclub Roomburg wil hockey mogelijk maken voor mensen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking en 55-plussers. Een klimmuur met boulder- en klimroutes voor jong en oud is een particulier initiatief.
Stuk voor stuk mooie initiatieven die passen bij de doelstelling van de regeling Sportstimulering en onder voorwaarden gehonoreerd zijn. Twee ingediende initiatieven zijn afgewezen, omdat deze geen structureel karakter hadden.

Volgende ronde van start!

Met het toekennen van de subsidies in deze ronde geven we het startsignaal voor de volgende ronde. Iedereen met een goed idee om sport in Leiden te stimuleren, kan tot 1 april 2021 een plan indienen. Op www.leiden.nl/sportstimulering staat meer informatie over de regeling en de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.

Stimuleren van sport en bewegen

Leiden wil dat meer mensen gaan bewegen en sporten. Met de regeling Sportstimulering kunnen verenigingen, bedrijven en inwoners tot en met 2023 subsidie aanvragen als zij een goed idee hebben om Leidenaren meer te laten sporten en bewegen. Er vindt elk jaar één ronde plaats waarin €50.000,- te verdelen is. De deadline voor elke ronde is 1 april.