Veiligheidsmonitor Leiden 2023 van start

Hoe veilig is Leiden?

Deze maand ontvangen bijna 10.000 inwoners van Leiden een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Deze inwoners zijn via een steekproef geselecteerd. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend landelijk onderzoek over veiligheid(sgevoelens) onder inwoners.

In de vragenlijst staan vragen over criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.

Veiligheidsbeleid

De gemeente en politie werken samen en gebruiken de uitkomsten bij het maken en uitvoeren van het gemeentelijk en wijkgericht veiligheidsbeleid.

Deelname is belangrijk

De gemeente en de politie vinden het belangrijk dat inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen de enquête ook invullen. Alleen bij hoge deelname ontstaat namelijk een goed beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente Leiden. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden in maart 2024 verwacht.

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor staat op www.veiligheidsmonitor.nl.