Veerplein wordt volwaardig onderdeel Singelpark

Het Leidse Singelpark wordt weer een stukje mooier en groener: het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Veerplein vastgesteld. Het gebied tussen het Veerplein aan de Utrechtse Veer en het Plantsoen wordt heringericht en daarmee een nog duidelijker en volwaardig onderdeel van het Singelpark. 

Leiden werkt aan het Singelpark; het langste, mooiste en spannendste stadspark langs de unieke Leidse singelrand. Een van de deelgebieden in de tweede fase van het Singelpark is het Veerplein en omgeving. Het projectgebied Veerplein loopt van het Veerplein via de Veerstraat en de Plantage tot het Plantsoen. Dit is nu nog een gebied met veel steen. Met de herinrichting wil de gemeente het gebied zo veel mogelijk vergroenen, de verblijfskwaliteit te verbeteren en de Singelparkroute op deze plek duidelijker maken. De provincie Zuid-Holland en het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland financieren het Singelpark mee.

In het projectgebied wordt ruim 750 m2 aan groen toegevoegd en er komt veel extra inheemse beplanting die in de verschillende seizoenen in bloei staat. Het Veerplein krijgt de uitstraling van een tuin en vormt straks een volwaardige groene schakel in de Singelparkroute.

Circulair hergebruik

Naast de vergroening is er veel aandacht voor circulariteit in het ontwerp. Zo worden de klinkers uit de straat zoveel mogelijk hergebruikt. Langs de kade bij de Nieuwe Rijn komt een bankje te staan, dat gemaakt is van de bomen die in 2019/2020 bij de herinrichting van het Blekerspark zijn gekapt. Een mooi voorbeeld van circulair materiaalgebruik in het Singelpark.

Samen met de stad

Er is met omwonenden, de stichting Vrienden van het Singelpark en andere betrokkenen gewerkt aan het ontwerp van dit stukje Singelpark. De bewoners hebben actief meegedacht over het ontwerp en het beheer van het groen. Zo hebben ze tijdens één van de bijeenkomsten hun eigen groenplan gepresenteerd, waar het huidige groenplan op gebaseerd is.

Planning

Het college van burgemeester en wethouders legt het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van het Veerplein en omgeving in oktober ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start van de uitvoering gepland voor begin 2022.