Veerplein en omgeving volwaardig onderdeel Singelpark

Het Leidse Singelpark is weer een stukje mooier en groener. Het project om het Veerplein en omgeving tot een volwaardig onderdeel van het Singelpark te maken, is afgerond. Op donderdag 6 oktober vond de feestelijke oplevering van het opnieuw ingerichte en vergroende gebied plaats.

De omgeving rond de Plantage, de Veerstraat en het Veerplein was een grotendeels versteend stukje Leiden. Singelparkwandelaars die aankwamen bij de Plantage wisten daardoor vaak niet hoe de Singelparkroute verder liep. Met de toevoeging van 750 m2 aan groen en een logischere inrichting is dat probleem opgelost. De Plantagelaan heeft ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats een groene middenberm gekregen, die zorgt voor een veilige oversteek tussen de parkdelen. In de smalle Veerstraat zijn er veel plantenpotten bijgekomen en het Veerplein heeft de uitstraling van een tuin gekregen. Het hele gebied vormt nu een nieuwe groene schakel in de Singelparkroute.

Feestelijke oplevering

Op donderdag 6 oktober werd de oplevering van het vernieuwde Veerplein feestelijk gevierd met omwonenden, de Vrienden van het Singelpark, aannemer Jos Scholman en andere betrokkenen. Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) is blij met de samenwerking met al deze partijen. “In de ontwerpfase van dit project is intensief samengewerkt om tot het beste plan te komen. Zo hebben de bewoners hun eigen groenplan gepresenteerd, waar de uiteindelijke inrichting op is gebaseerd. En nu het werk klaar is, gaan de omwonenden samen met de Vrienden van het Singelpark, een rol spelen in het beheer van de nieuwe tuin op het Veerplein. Ik ben er trots op dat we op deze manier de stad echt samen groener maken en houden.”

Circulair hergebruik

Bij het opnieuw inrichten van dit deel van het Singelpark is veel materiaal hergebruikt. Zo zijn de gele gebakken klinkers uit het plein zoveel mogelijk teruggelegd. Langs de kade bij de Nieuwe Rijn komt een bankje te staan, dat DZB gemaakt heeft van de bomen die bij de nieuwe inrichting van het Blekerspark weg moesten. Een mooi voorbeeld van circulair materiaalgebruik in het Singelpark.