Uitvoeringsbesluit nieuw Huis van de Buurt Boshuizerkade voor vaststelling naar gemeenteraad

Op 25 april is het uitvoeringsbesluit voor het Huis van de Buurt aan de Boshuizerkade 119, fase 1, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering van de plannen is een bedrag van € 4.669.783 geraamd. In het nieuwe Huis van de Buurt krijgen straks verschillende zorg- en welzijnsorganisaties een plek. Daarmee wordt het dé centrale ontmoetingsplek voor bewoners uit de omgeving.

Het Huis van de Buurt aan de Boshuizerkade wordt in twee fases gerealiseerd. Tijdens fase 1 wordt de oude Daltonschool aan de Boshuizerkade 119 gerenoveerd. De renovatie start in november 2023, in mei 2024 wordt dit deel van het Huis van de Buurt in gebruik genomen. Tijdens fase 2 wordt naast de gerenoveerde school het tweede deel van het buurthuis gebouwd. Deze nieuwbouw start naar verwachting in 2027. Beide gebouwen vormen straks samen het nieuwe Huis van de Buurt.

Meest toegankelijke buurthuis

De gemeente hecht veel waarde aan toegankelijkheid en inclusiviteit voor haar inwoners. Daarom krijgt dit buurthuis geen drempels, komt er een lift en wordt een hellingbaan voor rolstoelgebruikers geplaatst. In het programma Leiden Inclusief is afgesproken dat dit Huis van de Buurt het meest toegankelijke buurthuis van Leiden wordt. Tijdens verschillende werksessies hebben de eindgebruikers meegedacht over het definitieve ontwerp.

Ontwikkelingen in het gebied

Het Huis van de Buurt aan de Boshuizerkade is een belangrijke verrijking voor dit gebied, waar veel gebeurt én nog staat te gebeuren. Deze zomer opent bijvoorbeeld het nieuwe Sportcomplex 1574 aan de Telderskade haar deuren. Verder wordt druk gewerkt aan de vervanging van de riolering en herinrichting van de straten. Aan de Telderskade wordt in samenspraak met bewoners ook een nieuw speelpark aangelegd. In de buurt komt op termijn een nieuwe kinderopvang. En aan de Hoflaan en Boshuizerlaan worden over een paar jaar nieuwe betaalbare woningen gebouwd. Met al deze ontwikkelingen werkt de gemeente aan een mooie en levendige plek waar mensen prettig kunnen wonen, elkaar kunnen ontmoeten en fijn kunnen sporten en spelen. Met veel aandacht voor groen en klimaat en voor gezondheid en welzijn.