Uitbreiding Betaald Parkeren zorgt voor meer leefbaarheid in de wijk

De invoering van betaald parkeren in een aantal Leidse wijken start dit voorjaar. Hiermee kan de parkeerdruk in deze woonwijken inclusief de winkelcentra en bedrijventerreinen worden geregeld en waar nodig verlaagd. Daardoor ontstaat ruimte voor meer groen, fijn wonen, buiten ontspannen en een gezonde economie. Het gaat om de Hoge Mors, het zuiden van Leiden Zuidwest, Vlietpoort en Vlietzone, Klein Cronestein, Oostvliet en Meerburg.

Wethouder Ashley North (Mobiliteit): “Als college staan we voor leefbare wijken. De invoering van betaald parkeren helpt hierbij: doordat we vreemdparkeerders weren in de wijken ontstaat ruimte voor bewoners en hun bezoekers, werknemers met een parkeervergunning en bezoekers aan winkels, bedrijven, winkelcentra en sportfaciliteiten. Ook ontstaat er meer ruimte voor groen. Met de nieuwe, kleinere parkeervergunningzones verwachten we bovendien minder autogebruik tussen de wijken, en meer verkeer met de fiets, openbaar vervoer of lopend.”

Uitbreiding gebeurt in fases

De invoering van betaald parkeren in deze wijken gebeurt in fases: de Hoge Mors (fase 1) krijgt in mei 2023 betaald parkeren. De wijken Boshuizen en Fortuinwijk in Zuidwest (fase 2) volgen naar verwachting in oktober. De resterende wijken Vlietpoort en de Vlietzone, Klein Cronestein, Oostvliet en Meerburg (fase 3) krijgen eind dit jaar of begin 2024 betaald parkeren. Bewoners, bedrijven en instellingen worden per brief geïnformeerd. De eerste brieven aan de bewoners en bedrijven in de Hoge Mors vallen eind deze week op de mat.

Nieuw: parkeervergunningzones

Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen straks – net als in de bestaande zones – een parkeervergunning aanvragen. Elk soort parkeervergunning kent een maximum aantal per huishouden of bedrijf. Voor de wijken die vallen in de nieuwe zone C is een aantal zaken nieuw. Er komen vier parkeerzones voor de vergunningen: parkeervergunningzones C1 tot en met C4. De parkeervergunning is alleen geldig binnen de eigen vergunningzone. Bij de winkelcentra Diamantplein en Wagnerplein komen rode-kap-automaten. Hier is de parkeervergunning niet geldig. Het dubbeltjestarief komt alleen bij de winkelcentra, het bedrijventerrein Amphoraweg en bij zwembad – en straks Combibad en IJshal - De Vliet. Hier geldt de eerste twee uur een tarief van € 0,10 per uur.

Tijdelijk derde parkeervergunning voor bewoners

Als overgangsmaatregel kunnen bewoners in de nieuwe zone C tot 1 januari 2026 gebruikmaken van maximaal drie in plaats van twee bewonersparkeervergunningen. Een aantal huishoudens heeft drie auto’s, bijvoorbeeld vanwege een eigen bedrijf of een inwonend werkend kind. De derde tijdelijke bewonersparkeervergunning geeft bewoners een paar jaar de tijd om naar een alternatieve parkeer- of vervoersoplossing te zoeken voor de 3de auto. Op 1 januari 2026 vervalt de derde parkeervergunning voor bewoners.  

Besluitvorming over uitbreiding betaald parkeren

De laatste juridische stappen voor de uitbreiding van betaald parkeren worden begin dit jaar genomen. De nodige aanpassingen in de parkeerverordening en parkeerbelastingverordening worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee worden ook de nieuwe tarieven en tijden vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit met de grenzen van de parkeervergunningzones is door het college vastgesteld en wordt na een bezwaartermijn van zes weken definitief. Op het collegebesluit voor de locaties van de rode-kap-automaten zijn zienswijzen mogelijk. Deze twee besluiten liggen vanaf eind volgende week in de inspraak.

Kijk voor meer informatie op de pagina Uitbreiding betaald parkeren.