Twintig plannen ontvangen de subsidie onderwijsinnovatie ; Leidse onderwijs werkt aan vernieuwing

Leiden is een kennisstad waar veel ideeën bedacht en uitgevoerd worden. De gemeente stimuleert innovatie en samenwerking in het onderwijs door ideeën uit het Leidse onderwijsveld te subsidiëren. Voor de vijfde keer kon iedereen, van student tot docent, bij de gemeente verbeterplannen voor het Leidse onderwijs indienen. Deze ronde ontvangen twintig plannen geld om het idee uit te voeren.

Een externe beoordelingscommissie met experts uit heel Nederland heeft alle ingestuurde plannen bekeken en was enthousiast. Alle twintig ideeën krijgen financiële ondersteuning van de gemeente. Het gaat om een totaal bedrag van meer dan vijf ton. Sommige projecten duren twee jaar. In 2022 wordt ongeveer 440.000 euro en in 2023 70.000 euro uitgekeerd.

Onder de indruk

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “De energie en toewijding om het Leidse onderwijs te verbeteren is zelfs na de intensieve coronaperiode nog steeds aanwezig in onze stad. Ik ben onder de indruk van de vele innovatieve ideeën, die we binnen kregen. Het Leidse onderwijs weet zelf heel goed waar het behoefte aan heeft. De gemeente steunt hun plannen nu voor de vijfde keer. Dat levert zoveel indrukwekkende projecten op waar mening Leidse leerling en leerkracht van profiteert.”

De plannen, die deze keer zijn ingediend, gaan over onder andere de noodzakelijke vernieuwing in het reguliere onderwijsprogramma (denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van digitale middelen), burgerschap, duurzaamheid, lerarentekort, talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Enkele projecten

  • Een van de aanvragen, die financiële steun krijgt, is ‘Expeditie leerkracht’. In dit project ervaren volwassenen, die een carrièreswitch naar het onderwijs overwegen, het beroep van leerkracht.
  • In het project ‘LOB-ster’ doen leerlingen vanaf de brugklas stapsgewijs ervaringen en vaardigheden op die ze nodig gaan hebben om actief bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ze leggen hun ervaringen digitaal vast zodat ze gerichter hun profielkeuze kunnen maken.
  • In het project ‘De interactieve historische tijdlijn’ maken leerlingen en leerkrachten een inspirerende visuele tijdlijn waar ze zelf gebeurtenissen, personen en voorwerpen aan toevoegen. De eigengemaakte tijdlijn sluit dan aan bij de onderwerpen uit de lessen en de leerlingen zelf. Dat maakt de geschiedenisles inclusiever en diverser.
  • Een ander project is ‘VR voor thuis-, verpleeg- en ouderenzorg’. Hierin vormen twee praktijkvoorbeelden uit de zorg de basis voor nieuw te ontwikkelen Virtual Reality (VR) onderwijs. VR-onderwijs in de zorg past bij het huidige hybride/blended leren.
  • Het doel van het project ‘Passend onderwijs voor kleuters met E-prent & ABC’ is om leerkrachten en kleuters met digitale hulpmiddelen beter te ondersteunen bij voorleesmomenten in de kring.

Ondersteuning

De experts van het Leiden Education Fieldlab (LEF, www.hetlef.nl) ondersteunen de onderwijsprofessionals bij de uitvoering van hun plannen.

Tweejaarlijks

Na vier ronden is de subsidie Onderwijsinnovatie geëvalueerd. De uitkomsten waren positief: de subsidie onderwijsinnovatie stimuleert samenwerking in het onderwijs en verbeterplannen voor het Leidse onderwijs. Besloten is om de subsidie niet jaarlijks, maar tweejaarlijks uit te reiken. Er is dan meer tijd om de projecten uit te werken en in de onderwijsorganisaties te verankeren.

Meer informatie

Alle twintig plannen, die subsidie ontvangen, staan op www.leiden.nl/onderwijsvernieuwing. Hier staan ook alle plannen, die de vorige vier keer subsidie ontvingen, en de uitkomsten van de evaluatie.