Tijdelijke sluiting Café Palmerie

Burgemeester Lenferink heeft besloten Café Palmerie (Valkenpad 26 -30 in Leiden) gedurende 6 maanden te sluiten. Reden voor deze tijdelijke sluiting is het feit dat er in Café Palmerie een cash center aanwezig was.

Met een cash center kan illegaal gokken gefaciliteerd worden. Daarnaast kan een cash center gebruikt worden om geld wit te wassen. Bij eerdere controles van politie is gebleken dat een deel van de bezoekers van Café Palmerie betrokken is geweest bij vermogens-, gewelds- en opiumdelicten. De gemeente Leiden heeft eerder waarschuwingen gegeven en een sanctie opgelegd aan de eigenaar van Café Palmerie in verband met aanwezigheid softdrugs en een geweldsincident. Gelet op dit alles heeft de burgemeester geconcludeerd dat  er een gevaar is voor de openbare orde.

De sluiting gaat in op vrijdag 27 september 2019 om 15:00 uur en duurt tot en met vrijdag 27 maart 2020 tot 15:00 uur. Het cash center is dit voorjaar door de Kansspelautoriteit in beslag genomen.

Tegen het besluit is door de eigenaar van Café Palmerie bezwaar gemaakt. Daarnaast is aan de voorzieningenrechter gevraagd het besluit te schorsen. Dit is door de rechter niet gehonoreerd. Ook in kort geding is de vordering om de sluiting te schorsen afgewezen.