Tijdelijke sluiting bedrijfspand Flevoweg

Burgemeester Lenferink heeft besloten een bedrijfspand aan de Flevoweg 12C in Leiden voor een periode van drie maanden te sluiten. Op 2 oktober sloot burgemeester Lenferink al met spoed het bedrijfspand voor de duur van twee weken naar aanleiding van een ernstig geweldsincident. Eén van de redenen voor verlenging van de tijdelijke sluiting met drie maanden, is dat uit het (lopende) politieonderzoek is gebleken dat er een reële dreiging is op verder geweld.

Gelet op de ernst van het geweldsincident, het feit dat er al langer sprake is van overlast en dat herhaling van geweld niet kan worden uitgesloten, concludeert de burgemeester dat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid voortduurt en er nog steeds een acute noodzaak is om het pand gesloten te houden. Het incident heeft bovendien geleid tot onveiligheidsgevoelens bij de gevestigde ondernemers op het bedrijventerrein rond het pand. De burgemeester neemt dergelijke ernstige incidenten hoog op en neemt de gevoelens van onveiligheid serieus. Ook daarom heeft hij besloten de sluiting van het pand te verlengen. De burgemeester neemt dit besluit op grond van de Gemeentewet. De sluiting gaat in op zaterdag 16 oktober 2021 en duurt tot en met zondag 16 januari 2022.