Succesvolle Leidse aanpak voor inburgering nu voor alle gemeenten beschikbaar

Op woensdag 19 december presenteerde de gemeente Leiden de resultaten van het Project JAS (JA Statushouders). Dit project helpt statushouders aan scholing en of werk. Waar Nederlandse gemeenten gemiddeld een uitstroom bereiken van 16%, bereikt project JAS een uitstroom van 50%.

Statushouders doorlopen bij JAS een intensief maatwerkprogramma van drie jaar met een minimale inzet van 24 uur per week. Het programma is volledig gericht op participatie. lnburgering is onderdeel van het programma en vindt gelijktijdig plaats met toeleiding naar een opleiding of de arbeidsmarkt. Het doel is dat deelnemers een eigen plek vinden in de samenleving, waar zij financieel onafhankelijk kunnen functioneren.

De gemeente Leiden heeft in het project Sociale innovatie het programma inhoudelijk ontwikkeld. Dit wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het materiaal dat voor deze succesvolle methode is ontwikkeld, o.a. handleiding Het Gesprek & animatiefilmpjes voor informatievoorziening, werd door Project JAS afgelopen woensdag officieel overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen): “Er is in het traject dat de statushouders doorlopen veel aandacht voor taal én cultuur. Twee belangrijke succesfactoren van Project JAS zijn maatwerk en persoonlijke aandacht. Dat hopen we de komende jaren verder voort te kunnen zetten, zodat we ook de overige 50% van de deelnemers kunnen helpen aan economische zelfstandigheid, grip op het eigen leven en misschien wel de belangrijkste: dat mensen meedoen in de samenleving’.”

Minister Koolmees heeft in juli 2018 de hoofdlijnen van het nieuwe inburgeringsbeleid gepresenteerd. De kern van het nieuwe stelsel is dat de regie op inburgering weer bij de gemeente komt. De inhoud van de nieuwe Wet lnburgering komt - naar het zich nu laat aanzien - goed overeen met de werkwijze in Project JAS.

Veel gemeenten zijn bezig met de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel en hebben ook vanwege de succesvolle uitstroomresultaten belangstelling voor het materiaal dat ontwikkeld is. Het materiaal is nu voor alle gemeenten beschikbaar en te downloaden via de website www.dzb.nl/ESF.