Subsidies 2023 voor een Vitale Binnenstad toegekend

Verschillende stadsinitiatieven krijgen elk jaar een financiële impuls vanuit de subsidieregeling Vitale Binnenstad. Doel van de subsidieregeling is om een impuls te geven aan activiteiten die bijdragen aan een vitale binnenstad. Bijvoorbeeld door het bevorderen van winkel-, horeca- en cultuurfuncties in de binnenstad of het stimuleren van vergroening van de binnenstad.

In 2023 ontvangen meer dan 30 initiatieven een subsidie. Voorbeelden zijn Schemerstad, de Hofjesconcerten en Trakteer jezelf op Leiden. Dit jaar loopt het programmaplan Binnenstad 2020-2024 af en daarmee ook de meerjarige subsidies. De subsidieregeling Vitale Binnenstad blijft bestaan als impulssubsidie. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven, rekening gehouden met een lager subsidiebedrag in 2024, en uitvoering gegeven aan de wens om initiatieven op eigen benen te laten voortbestaan. Ter ondersteuning worden de komende periode gesprekken gevoerd met alle subsidieontvangers over hun ambitie voor de toekomst en welke rol passend is voor de gemeente.

Zelfstandig

Wethouder Fleur Spijker (Economie): “Dankzij de subsidieregeling Vitale Binnenstad zijn heel veel mooie initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de identiteit van Leiden als stad van internationale kennis en historische cultuur. Nu het programmaplan Binnenstad 2020-2024 afloopt, is het tijd om ook nieuwe initiatieven een kans te geven om bij te dragen aan die aansluit bij de stad van kennis en cultuur, een gezond ondernemersklimaat of het vergroten van samenhang tussen bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De huidige meerjarige subsidieontvangers stimuleren we om zelfstandig verder te kunnen via een zachte landing: in 2024 kennen we de subsidieontvangers daarom een extra jaar 50 procent van het aangevraagde subsidiebedrag toe, zodat er stapsgewijs wordt afgebouwd naar 0% in 2025. Daarmee hebben alle stadspartners ruimte om in de tussentijd zelf alternatieve financieringsmogelijkheden te onderzoeken.”

De gemeente organiseert daarvoor een bijeenkomst met alle subsidieontvangers. Als organisatoren meer gaan samenwerken, kunnen activiteiten sneller op eigen benen staan, bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsverbanden en sponsormogelijkheden. Daarnaast kan elk initiatief op 1 september of 1 maart opnieuw een meerjarige subsidie aanvragen, maar dan volgt een nieuwe beoordeling afgezet tegen andere subsidieaanvragen, de voorwaarden uit de subsidieregeling en de beschikbare begroting. Financiële impulsen via andere subsidieregelingen van de gemeente, zoals voor culturele evenementen, blijven ook mogelijk. 

Profielversterkend voor Leiden

Leids Internationaal Filmfestival, de Leidse Rembrandtdagen en de WinterWonderWeken hebben de zekerheid gekregen om in 2024 alsnog 100% van de subsidie te ontvangen. Deze initiatieven onderscheiden zich door de combinatie van profielversterkend voor Leiden, weinig alternatieve financieringsmogelijkheden en een groot (economisch of vrijwilligers)bereik.