Subsidieregeling Leidse energie initiatieven weer beschikbaar

Leiden stimuleert initiatieven die de stad duurzamer maken. Ook dit jaar is de subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven weer beschikbaar en kunnen aanvragen worden ingediend. Er zijn twee periodes dat de subsidie aangevraagd kan worden; van 1 maart tot 1 april en van 1 augustus tot 1 september. In 2022 is in totaal een bedrag van € 250.000 beschikbaar. Voor de eerste ronde kunnen weer aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier op leiden.nl/energiesubsidie.

Iedereen die het initiatief neemt om Leidse woningen te verduurzamen of klaarmaakt voor een aardgasvrije toekomst of zich inzet om de kennis en bewustwording van medebewoners te vergroten, komt in aanmerking voor de subsidie. Initiatiefnemers zoals bijvoorbeeld wijkambassadeurs, een individuele bewoner, een groep huurders of woningeigenaren, maar ook een (wijk)vereniging, stichting of coöperatie, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Energietransitie: minder CO2-uitstoot

De subsidie kan worden gebruikt voor de concrete uitvoering van werkzaamheden maar ook worden ingezet om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Hoe meer projecten worden gerealiseerd en slagen, des te meer de CO2-uitstoot afneemt. En dat is uiteindelijk de belangrijkste doelstelling van de energietransitie. Met de hoge gasprijzen van nu is besparen op energieverbruik ook goed voor de portemonnee.

Voorbeelden van initiatieven

De subsidieregeling is niet bedoeld voor de aanschaf van duurzame maatregelen als isolatie of een warmtepomp, dat wordt simpelweg te kostbaar. Wel kan een initiatief gericht op bijvoorbeeld het opzetten van een collectieve inkoopactie voor subsidie in aanmerking komen. Andere voorbeelden van acties zijn :

  • Warmtecamera-acties waarbij bewoners door middel van infraroodbeelden inzicht krijgen in het energieverlies in hun woning
  • Acties gericht op het plaatsen van kleine maatregelen als tochtstrips en radiatorfolie, eventueel gecombineerd met de inzet van energieadvies door energiecoaches
  • Ook kan gedacht worden aan het opzetten van een ‘Energiebesparingswedstrijd’ waarbij verschillende wijken of straten tegen elkaar strijden wie de meeste energie kan besparen

Concrete en meetbare resultaten

Gebruik van de subsidie is niet vrijblijvend. Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk aangeven wat het initiatief oplevert. Het accent ligt op meetbaarheid en initiatieven hebben dan ook bij voorkeur een concreet resultaat. Het maximale subsidiebedrag dat iemand jaarlijks kan aanvragen bedraagt 15.000 euro. Het totale subsidiebudget bedraagt 250.000 euro per jaar.