Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele Organisaties Leiden 2023 en 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft de Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele Organisaties Leiden 2023 en 2024 vastgesteld. Hiermee wil de gemeente de lokale culturele sector ondersteunen, die zwaar is getroffen door de gevolgen van de coronamaatregelen en de enorm stijgende recente energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De culturele sector in Leiden heeft flinke uitdagingen moeten overwinnen, met name door de beperkingen op publieksactiviteiten en de resulterende omzetverliezen. Bovendien werden zij geconfronteerd met aanzienlijke stijgingen in energiekosten als gevolg van de energiecrisis die in het voorjaar van 2022 uitbrak. Deze kostenstijgingen waren niet uniek voor Leiden, maar volgden een landelijke trend.

Extra middelen beschikbaar gesteld

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad besloten om middelen vrij te maken in de Kaderbrief om de culturele organisaties in de stad te ondersteunen bij het compenseren van de gestegen energiekosten. Deze ondersteuning komt in de vorm van een nieuwe subsidieregeling, die tot doel heeft te voorkomen dat culturele organisaties hun culturele aanbod moeten verminderen vanwege de gestegen energiekosten in de jaren 2022 en 2023.

Wethouder Yvonne van Delft (Cultuur): "De culturele sector is een essentieel onderdeel van de basisinfrastructuur in onze stad van ontdekkingen. De uitdagingen van de afgelopen jaren hebben ook gezorgd voor financiële zorgen. Met deze subsidieregeling kunnen makers en instellingen hun waardevolle werk voortzetten en het kunst- en cultuuraanbod op peil houden in Leiden, zelfs in deze uitdagende tijden."

Voor wie is de regeling?

Culturele organisaties en makers die gevestigd zijn in de gemeente Leiden en te maken hebben gehad met extra energiekosten als gevolg van de gestegen energieprijzen, kunnen een aanvraag indienen op basis van deze tijdelijke subsidieregeling. Deze aanvragen kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend voor kosten die zijn gemaakt in de kalenderjaren 2022 en 2023.

Bedragen

De gemeenteraad heeft voor deze subsidieregeling een budget van € 555.000 voor 2023 en € 277.500 voor 2024 beschikbaar gesteld. In beide jaren zal 5% van het budget worden gebruikt voor de uitvoering van de subsidieregeling. Hierdoor bedraagt het subsidieplafond voor 2023 (compensatiejaar 2022) € 525.000 en voor 2024 (compensatiejaar 2023) € 265.000. In het geval van overschrijding van het subsidieplafond worden de maximale bedragen per toegekende aanvraag evenredig verlaagd.

Aanvragen

Voor aanvragen voor het compensatiejaar 2022 is de eerstvolgende uiterste indieningsdatum voor culturele organisaties of makers vastgesteld op 15 november 2023. Het maximale bedrag dat in 2023 (compensatiejaar 2022) kan worden aangevraagd, is € 75.000 per aanvraag, en voor 2024 (compensatiejaar 2023) bedraagt dit € 37.500 per aanvraag.

Met deze regeling wil de gemeente Leiden laten zien dat ze de lokale culturele sector wil helpen en ervoor wil zorgen dat er genoeg culturele activiteiten blijven, zelfs als het moeilijk is.

Voor meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure kunnen geïnteresseerde partijen vanaf 8 oktober terecht op de website van de gemeente Leiden www.leiden.nl/subsidies.