Subsidieregeling campagneactiviteiten referendum

Voor het organiseren van campagneactiviteiten rond het referendum over het raadsvoorstel inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark wordt subsidie ter beschikking gesteld. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 januari. 

Er zijn meer dan 5.000 ondersteuningsverklaringen voor het referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark ingediend. De gemeenteraad neemt daarom op 28 januari een besluit of het referendum wordt gehouden en of dit tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart zal zijn. De gemeenteraad besluit op 28 januari ook hoeveel budget beschikbaar wordt gesteld als subsidie voor campagneactiviteiten.

Vooruitlopend op het raadsbesluit kan alvast een aanvraag voor subsidie worden gedaan. Er komt budget beschikbaar voor zowel de voor- en tegenstanders van het raadsvoorstel. Er is ook budget voor neutrale (informerende) campagne(s). Per subsidieaanvraag kan een bedrag van maximaal 5.000,- worden toegekend. Aanvragen voor de subsidie moeten uiterlijk 27 januari zijn ingediend. Meer informatie over de subsidieregeling en de vereisten voor een aanvraag is vanaf vrijdag 15 januari te vinden op www.leiden.nl/referendumverzoekroomburgerpark.