Stel huis en hart open voor pleegzorgkinderen

Er wachten in Nederland ruim 500 kinderen op pleegzorg, steeds meer kinderen zijn op zoek naar een tweede thuis. Ook in Holland Rijnland – waar Leiden onder valt – is het aantal nieuwe pleegouders historisch laag. Om een goede match te vinden voor elk kind zijn er meer pleeggezinnen nodig. Daarom organiseert Pleegzorg Nederland in de week van 1 tot en met 8 november de Week van de Pleegzorg.

Pleegzorg is hulp waarbij een kind -tijdelijk- in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders, maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Een stabiele thuissituatie is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp. Helpt dat niet voldoende en is de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar, dan kan besloten worden dat het kind ergens anders gaat wonen. Voor die kinderen zijn pleegouders hard nodig. In de regio Holland Rijnland zijn meer pleegouders nodig, om te voorkomen dat deze kinderen ook nog ver weg moeten verhuizen voor een passende plek.

Pleegzorg: jouw huis een 2e thuis?

Pleegouder worden kan op allerlei manieren en vanuit verschillende situaties. Je kunt pleegouder worden van een kind dat je nog niet kent, of van een kind van familie of bekenden. Voor één dag per week of een weekend per maand. En in andere gevallen voor langere tijd. Een pleeggezin is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Als pleegouder word je door een zorgorganisatie bijgestaan en je krijgt doorlopend begeleiding.

Meer informatie

De gemeente Leiden en andere gemeenten in de regio Holland Rijnland zetten zich samen met de zorgaanbieders Cardea, Horizon, ’s Heerenloo en Ondernemersgroep Driestroom in om nieuwe pleegouders te werven. In regio Holland Rijnland worden informatiebijeenkomsten georganiseerd door de zorgorganisaties. Ga voor meer informatie naar www.pleegzorgengezinshuizen.nl. Hier zijn ook bijzondere verhalen van pleegouders en de contactgegevens van de zorgorganisaties te vinden.