Start nieuwe samenwerking bedrijfsvoering gemeenten Leidse regio

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering komt bij de gemeente Leiden en Servicepunt71 wordt overgeheveld. Dit gaat in vanaf 1 januari 2023. De vier gemeenteraden zijn akkoord.

Sinds 2020 voert de Leidse regio gesprekken over de versterking van de samenwerking op bedrijfsvoering. Deze gesprekken en het onderzoek Naar een passende vorm van samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio zijn de basis voor de afspraken. De gemeente Leiden doet de bedrijfsvoering, is opdrachtnemer en biedt diensten aan Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden. Hiertoe komt er met elke gemeente een overeenkomst. Daan Binnendijk, voorzitter bestuur Servicepunt71: “Met deze nieuwe afspraken benadrukken we dat de vier colleges door willen gaan in de samenwerking met elkaar. We hebben hard gewerkt om hier te komen. Het bestuurlijke traject is achter de rug. Nu gaan we samen de samenwerking verder vorm en invulling geven. Zo kunnen we ons richten op de toekomst, samen bouwen aan een sterke bedrijfsvoering.”

Samen bouwen aan sterke bedrijfsvoering

Door de nieuwe samenwerking kunnen de vier gemeenten de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering borgen. Doordat de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening nog maar bij één gemeente ligt, hoeven de gemeenten minder te overleggen en kunnen de professionals zich concentreren op bedrijfsvoering. Ook is er ruimte om de bedrijfsvoering meer toekomstgericht te organiseren om zo beter en tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De verwachting is dat op deze manier een sterkere verbinding ontstaat tussen het werk van de gemeente en bedrijfsvoering. Zo kunnen deze elkaar versterken.

Kwaliteit dienstverlening

Naast blijvende samenwerking blijft het samenvoegen van capaciteit en kennis nodig om kwaliteit te kunnen leveren. Dat betekent dat de gemeente Leiden per 1 januari 2023 zo’n 450 nieuwe collega’s welkom gaat heten. Alle medewerkers van Servicepunt71 gaan over en iedereen behoudt zijn functie. Medewerkers van bedrijfsvoering blijven werken vanuit het Tweelinghuis in Leiden en op de verschillende locaties bij de gemeenten zoals dat nu ook gebeurt. Wethouder Paul Dirkse, (bedrijfsvoering):”We kijken ernaar uit om de medewerkers van Servicepunt71 op 1 januari volgend jaar welkom te heten binnen de Leidse gemeentelijke organisatie. Daar treffen we de nodige voorbereidingen voor. Straks gaat Leiden met deze medewerkers dezelfde soort dienstverlening op bedrijfsvoering aanbieden, tegen dezelfde prijs. En we kijken waar we kunnen verbeteren en versterken. Dat verhoogt de kwaliteit van al onze dienstverlening voor de hele regio."