Sluiting woning Sparrenrode

Op vrijdag 8 juli 2022 is op bevel van burgemeester Lenferink een woning aan de Leidse Sparrenrode voor twee weken gesloten. Het pand is gesloten op grond van de gemeentewet.

In de nacht van woensdag 6 juli op donderdag 7 juli is de woning aan de Sparrenrode beschoten met een automatisch vuurwapen. Er waren op het moment van de beschieting geen personen aanwezig in de woning. De politie onderzoekt het incident. Het stellige vermoeden bestaat dat het incident op de Sparrenrode gerelateerd is aan twee recente ernstige geweldsincidenten op 26 en 28 juni jl. De burgemeester neemt dit incident daarom zeer hoog op.

Dit geweldsincident is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen is het pand daarom met spoed gesloten voor een periode van twee weken. De komende twee weken wordt bezien of en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn.