Sluiting woning Kappakade

Op dinsdag 17 mei is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Kappakade gesloten. De woning is voor twaalf maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er al geruime tijd sprake was van ernstige overlast in en rondom de woning. De woning is in 2020 ook al eens voor zes maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet. Eind maart 2022 zijn er wederom overtredingen geconstateerd. In de woning heeft zich een ernstig geweldsincident afgespeeld en de politie heeft de woning doorzocht. In de woning zijn een grote hoeveelheid harddrugs, een hennepkwekerij en goederen die erop wijzen dat er drugs verhandeld werd aangetroffen. Ook zijn er wapens gevonden.

Drugshandel levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en heeft een zeer negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Om herhaling van deze ernstige overtredingen te voorkomen en de rust in de omgeving te herstellen, is de woning voor twaalf maanden gesloten, tot 17 mei 2023.