Sluiting Fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan Groenesteeg

Op donderdag 23 december 2021 is op last van burgemeester Lenferink het pand aan de Groenesteeg 107 te Leiden gesloten. Het pand, waarin Fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan gevestigd is, blijft gesloten tot en met woensdag 16 februari 2022 en is gesloten vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen.

Op donderdag 23 december 2021 hebben toezichthouders ernstige en omvangrijke overtredingen van de coronamaatregelen geconstateerd. Ook is gebleken dat de sportschool expliciet naar haar leden heeft gecommuniceerd welke openingstijden zij hanteren in deze periode van de lockdown. Dit was de derde keer dat er ernstige overtredingen zijn geconstateerd. In maart 2021 is al eerder geconstateerd dat De Spartaan geopend was voor leden terwijl binnensportlocaties gesloten moesten zijn. De burgemeester heeft in maart 2021 een last onder dwangsom opgelegd om herhaling te voorkomen. Volgens de huidige coronamaatregelen moeten binnensportlocaties nu weer gesloten zijn. Op 21 december 2021 is geconstateerd dat de sportschool geopend was voor leden waardoor de eerder opgelegde dwangsom betaald moet worden. Vervolgens is op 23 december 2021 de sportschool weer geopend aangetroffen waardoor de burgemeester de sportschool heeft gesloten. Hierbij neemt de burgemeester in overweging dat er inmiddels al drie keer een overtreding is geconstateerd en de sportschool meerdere malen is gewezen op het niet naleven van de maatregelen. Eerdere opgelegde maatregelen zoals de last onder dwangsom hebben niet het gewenste effect gehad. Deze overtredingen brengen grote risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van personen. Gelet op de ontwikkelingen en risico’s rond het coronavirus en met het oog op veiligheid en gezondheid is een tijdelijke sluiting van de onroerende zaak waarin Fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan is gevestigd noodzakelijk.