Sluiting bedrijfspanden Rijnstroomstraat 2 en 4

Op 24 december zijn op last van burgemeester Lenferink de bedrijfspanden aan de Rijnstroomstraat 2 en 4 gesloten. De politie heeft in het bedrijfspand op nummer 2 een ruime hoeveelheid (soft)drugs aangetroffen, alsmede voorwerpen ten behoeve van de opslag, bewerking, verwerking, verpakking en verkoop van drugs. De politie heeft op nummer 4 een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

Het bedrijfspand op nummer 2 is al drie keer eerder gesloten geweest vanwege drugsgerelateerde en criminele activiteiten. Het is aannemelijk dat beide bedrijfspanden bekend zijn in de georganiseerde (drugs)criminaliteit en met elkaar in verband staan. Hierdoor is het noodzakelijk de bedrijfspanden langdurig te sluiten. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan en de handel en verkoop van (soft)drugs kunnen niet los worden gezien van de grootschalige handel hierin. Dit heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat.

Aangezien er in het bedrijfspand aan Rijnstroomstraat 2 herhaaldelijk ernstige en omvangrijke overtredingen van de Opiumwet geconstateerd zijn, is er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid. Het bedrijfspand is bekend in het criminele circuit en dit moet doorbroken worden. Om herhaling van deze ernstige overtredingen op deze locaties te voorkomen zijn de bedrijfspanden voor 24 maanden gesloten, tot 24 december 2023.