Sluiting bedrijfspand Kenauweg

Op woensdag 29 juni 2022 is op bevel van burgemeester Lenferink een pand aan de Kenauweg te Leiden voor twee weken gesloten. Het pand is gesloten op grond van de Gemeentewet.

Op dinsdag 28 juni 2022 is een handgranaat gevonden voor het pand aan de Kenauweg. De politie is een onderzoek gestart. Dit is een incident dat een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat heeft.

Dergelijke incidenten leiden vaak tot een geweldspiraal en herhaling van geweld op dezelfde locatie is dan ook aannemelijk.  Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld voor personen in de aangrenzende kantoorpanden. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen is het pand daarom met spoed gesloten voor een periode van twee weken. De komende twee weken wordt bezien of en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het pand blijft in ieder geval tot woensdag 13 juli 2022 gesloten.