Samenwerking gemeente Leiden en Energiek Leiden voor versnelling energietransitie

Gemeente Leiden en Coöperatie Energiek Leiden starten een meerjarige samenwerking. Het doel van de samenwerking is sneller overstappen naar schonere energie door ideeën uit de wijken in de stad te ondersteunen.

In 2050 moeten alle huizen en gebouwen in Leiden zonder aardgas verwarmd worden. Dat betekent een omschakeling van aardgas naar schonere energie voor het verwarmen van elk huis en gebouw in Leiden. Voordat het zover is, moeten er nog veel stappen gezet worden. Niet alleen de gemeente, maar ook bewoners zijn aan zet. En die kunnen vaak wel wat hulp gebruiken. Energiek Leiden biedt die hulp en speelt een rol als verbinder en kwartiermaker. De vernieuwde samenwerking met Energiek Leiden draagt zo bij aan duurzamere huizen en gebouwen en de ontwikkeling van (kleine) collectieve warmtevoorzieningen in de wijken.

Professionele hulp en advies

Op 11 oktober ondertekenden wethouder Yvonne van Delft en Tjitske Veldkamp, voorzitter Energiek Leiden officieel de uitvoeringsovereenkomst. Energiek Leiden is al lang een betrouwbare partner van de gemeente en staat nu klaar voor een nieuwe rol in de stad. Energiek Leiden ontstond als een stichting en maakt, als energiecoöperatie met 270 leden, een professionaliseringsslag. De coöperatie volgt dezelfde aanpak als de gemeente, gericht op energie besparen, energieopwekking en omschakeling.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “De energietransitie is een belangrijk thema met grote gevolgen voor ons allemaal. We hebben de hulp en betrokkenheid van bewoners daarbij hard nodig. Onze samenwerking met Energiek Leiden geeft de energietransitie een nieuwe impuls. Met hun leden, netwerk en expertise zijn ze de helpende hand voor bewoners die hun woning willen verduurzamen en bij de ontwikkeling van buurtinitiatieven en warmteprojecten. Deze nieuwe samenwerking versterkt ook onze aanpak per wijk. Samen brengen we betrokken bewoners aan tafel die meedenken over de toekomst van energie in hun wijk.”

Wat kunnen bewoners verwachten van de samenwerking?

Voor huurders en huiseigenaren zijn energiecoaches van Energiek Leiden beschikbaar voor advies over energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de woning. Daarnaast gaan professionele buurtinitiatiefbegeleiders aan de slag om buurt- en wijkinitiatieven op te starten en te ondersteunen. Een kwartiermaker Warmte richt zich bovendien op het verder ontwikkelen van lokale warmteprojecten.

Tjitske Veldkamp, voorzitter Energiek Leiden is enthousiast: “We zijn erg blij met de vernieuwde samenwerking. Energiek Leiden werkt al sinds 2013 aan de energietransitie in de stad. Deze stap betekent dat we meer inwoners van Leiden professioneel kunnen ondersteunen. Niet alleen bij de overstap naar duurzame energievoorziening, maar ook bij lokale initiatieven.”

Er zijn al concrete stappen gezet, zoals het delen van kennis en ervaring tussen een aantal Leidse bewonersgroepen die werken aan een eigen duurzame warmtevoorziening. Ook wordt er samengewerkt bij het Mobiel energiepunt dat dit jaar op vier locaties in Leiden staat. Daarbij zijn energiecoaches van Energiek Leiden aanwezig om geïnteresseerden te informeren en te adviseren.