Samen aan de Slag 3.0 maakt Leiden nóg groener

Dat veel Leidenaars van groen houden, blijkt uit de talrijke aanvragen die het project Samen aan de Slag binnenkrijgt. Maar liefst 4200 inwoners beheren groen in hun straat, bijvoorbeeld een geveltuintje of boomspiegel. Om Samen aan de Slag nog succesvoller te maken, en bekend onder meerdere doelgroepen slaat de gemeente Leiden een nieuwe richting in, Samen aan de Slag 3.0.

In het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen Leven in Leiden’ is de ambitie opgenomen om in elke wijk vergroening mogelijk te maken. Extra groen zorgt voor verkoeling, draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en zorgt ervoor dat niet al het regenwater via het riool afgevoerd hoeft te worden. Zo wordt Leiden voorbereid op de toekomst, waarin het vaker hard gaat regenen maar er ook lange droge, hete periodes zullen zijn. Samen aan de Slag is aangewezen als één van de initiatieven in het beleidsakkoord om hier uitvoering aan te geven.

Successen behouden

Begin 2016 startte Leiden met ongeveer 100 bewonersinitiatieven (afgesloten met convenanten), nu is dat uitgegroeid tot meer dan 4200 initiatieven. Een mooie ontwikkeling in de afgelopen jaren is dat bewoners hun buren vragen om ook mee te doen. Het voordeel daarvan is dat de straat in één keer vergroend kan worden, en daardoor kunnen we meer sturen op ecologisch plantgoed. Een ander belangrijk voordeel van meer convenanten tegelijk in één straat is dat bewoners elkaar beter leren kennen, daardoor versterkt de sociale cohesie.

Samen aan de Slag 3.0

In de nieuwe richting die Samen aan de Slag 3.0 in slaat staan de volgende accenten centraal:

  • Samen aan de Slag gaat actief op zoek naar versteende straten waar bewoners zelf niet makkelijk tot vergroening komen, of de weg naar Samen aan de Slag niet goed kennen. Dit zijn bijvoorbeeld straten waar veel ouderen wonen, of waar de sociale cohesie door de inrichting van de woonomgeving een boost kan krijgen.
  • Leiden realiseert op grond van DZB Leiden een Leidse Kweektuin waar samen met medewerkers van DZB Leiden plantgoed voor Samen aan de Slag ecologisch wordt gekweekt.
  • Leiden wil kennis en informatie uitwisselen met organisaties, vrijwilligers en bewoners. Door het bouwen van een community verbinden we doorgewinterde groeninitiatiefnemers aan nieuwe enthousiastelingen in de wijk. Ook vragen we organisaties om hun kennis en expertise nog meer te delen voor het vergroenen van de stad.

Samen maken we Leiden nog groener, socialer en gezonder.