Ruimte voor woningen, bedrijven, sport en openbare voorzieningen

Leiden is een prachtige stad waar veel mensen willen wonen en werken. De gemeente wil graag betaalbare woningen toevoegen, voldoende ruimte voor bedrijven blijven bieden en tegelijkertijd de stad leefbaar houden. Er ligt een grote uitdaging om de verhouding tussen ruimtevragers als woningen, bedrijven, sport en openbare voorzieningen te waarborgen. De gemeente denkt hiervoor een goede oplossing gevonden te hebben. 

Het college wil gaan starten met vier projecten: er komt een klein bedrijventerrein de Vlietzone, sportpark De Mors wordt uitgebreid en op de Kenauweg komt een duurzaamheidsplein (2e milieustraat). Ook wordt onderzocht of de gemeentewerf verplaatst kan worden naar de Vlietzone. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd.

Wanneer starten deze projecten?

De plannen passen binnen de kaders die het college van burgemeester en wethouders heeft meegekregen van de gemeenteraad. Al deze projecten hangen nauw samen, daarom stuurt het college het voorstel met deze vier projecten eerst naar de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de plannen op hoofdlijnen, worden de plannen nader uitgewerkt. Het uitwerken van de plannen gebeurt in overleg met de omgeving.

In de special Vlietzone, die in de Stadskrant van deze week (week 22) staat, worden de deelprojecten toegelicht.