Ruimte voor ondernemen in de Leidse regio, nu en in de toekomst: Gemeenten Katwijk en Leiden tekenen bestuursovereenkomst

De gemeenten Katwijk en Leiden hebben afgesproken om te onderzoeken of er op Florapark West extra ruimte is voor bedrijven en dit zo mogelijk te ontwikkelen. Deze afspraken zijn opgenomen in een bestuursovereenkomst tussen de beide gemeenten. Die werd maandag 14 maart ondertekend door de Katwijkse wethouder Jacco Knape en de Leidse wethouder Yvonne van Delft.

In de regio is afgesproken dat er voldoende ruimte voor bedrijven moet blijven. Daarmee zorgen we er voor dat de werkgelegenheid op peil blijft. Bij het omvormen van bedrijventerreinen naar woonlocaties mogen gemeenten deze ruimte onderling compenseren. In Leiden gaat het om het Werninkterrein (3,5 hectare), een deel van het Veilingterrein (0,9 hectare) en een deel van de Rooseveltstraat-Trekvliet (0,8 hectare). Hier komen woningen. Omdat de ruimte voor compensatie van deze bedrijventerreinen binnen het grondgebied van Leiden beperkt is, heeft gemeente Leiden aan gemeente Katwijk gevraagd om samen te zoeken naar ruimte voor bedrijven. De locatie Florapark West lijkt hiervoor in aanmerking te komen. Zo zorgen de gemeenten gezamenlijk voor voldoende ruimte voor bedrijven in de betreffende milieucategorie in de Leidse regio.

Ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid

De gemeente Katwijk wil meewerken aan het verzoek van Leiden zodat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor het lokale bedrijfsleven en voor de transformatie van bedrijventerreinen in Katwijk en in de regio. In 2020 hebben de gemeenten Leiden en Katwijk samen een quick scan laten uitvoeren naar locaties in Katwijk die geschikt zouden kunnen zijn voor een nieuw bedrijventerrein. Florapark West kwam hieruit naar voren als geschikte locatie. Het beter verdelen van ruimte voor woningen en bedrijventerreinen is goed voor de regio, en houdt de werkgelegenheid in de regio op peil.

Wethouder Jacco Knape, gemeente Katwijk: ‘Om een bedrijventerrein uit te kunnen breiden moeten er allerlei onderzoeken gedaan worden. Door deze afspraak met Leiden kunnen we de kosten verdelen. Florapark West zou zich in principe goed lenen voor uitbreiding. Al moeten we, samen met omwonenden en het huidige bedrijventerrein goed kijken naar de voorwaarden.’

Wethouder Yvonne van Delft, gemeente Leiden: “We hebben flinke opgaven in de Leidse regio als het gaat om wonen en werken. Met de regionale bedrijventerreinenstrategie, én het uitvoeringsplan kijken we samen over gemeentegrenzen heen. Ik ben blij dat we samen met Katwijk goede afspraken hebben kunnen maken. Zo blijft er ruimte om te ondernemen in de Leidse regio én kunnen we in Leiden de broodnodige woningen bijbouwen.”

Onderzoek

Dit onderzoek kijkt verder naar aandachtspunten als stikstof, mobiliteit, verwerving van gronden en archeologie. Vervolgens beslissen de gemeenten of zij verder gaan met compensatie op deze locatie, of dat voor een andere locatie moet worden gekozen. Uiteraard worden omwonenden hierbij betrokken.

Bedrijventerreinenstrategie

Eind 2020 stelden de gemeenten in de Leidse regio de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 vast. Hiermee willen zij voldoende ruimte voor bedrijven in de regio houden en het mogelijk maken om van sommige bedrijventerreinen woonlocaties te maken. Eén van de spelregels hierbij is dat verlies aan ruimte voor bedrijven vanwege woningbouw gecompenseerd moeten worden. Het liefst binnen de eigen gemeente, maar als dit niet lukt in de Leidse regio.