Ruim baan voor de voetganger in Leiden

In Leiden wordt heel wat gewandeld. Zeker nu in coronatijd. Het rondje Singelpark is daar een prachtig voorbeeld van. We wandelen niet alleen voor ontspanning of vrijetijdsbesteding, maar we lopen ook van a naar b; van huis naar openbaar vervoer of de supermarkt bijvoorbeeld. Een prettige en gezonde manier om je te verplaatsen. Om dit veiliger te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 vastgesteld.

In het beleidsprogramma zijn tien actiepunten benoemd om de voetganger meer ruimte te geven. Zo richten we ons op het verbeteren van de veiligheid van looproutes en de overzichtelijkheid in drukke gebieden en bij oversteekplaatsen, willen we rust- en verblijfsplekken creëren langs wandelroutes en richten we ons op duidelijke bewegwijzering. Daarbij zorgen we ervoor dat iedereen lopend, met rolstoel of scootmobiel overal kan komen.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Ik ben trots dat Leiden een van de eerste steden in Nederland is met een voetgangersbeleid. In Leiden geven we de meest kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de voetganger en fietser de ruimte. Ruimte die zij verdienen om op een verkeersveilige en toegankelijke manier in de stad te kunnen vertoeven.”

Wens vanuit de stad

Aanleiding voor het opstellen van het beleid was de vraag vanuit de stad om meer aandacht aan de voetganger te besteden. Deze wens kwam op verschillende momenten naar voren, bijvoorbeeld tijdens de participatie voor het opstellen van de Mobiliteitsnota. Het beleidsprogramma is opgesteld samen met de stad. Diverse belangengroepen zoals het Platform Gehandicapten, Rover, de Fietsersbond, Centrummanagement Leiden en het LeidenPanel zijn geraadpleegd. Zij hebben hun aandachtspunten en mening meegegeven.

Aanpassingen na inspraak

Ook tijdens de inspraakperiode zijn waardevolle reacties ontvangen waarmee het beleidsprogramma is verbeterd. Zo is onder andere duidelijker gemaakt dat het beleidsprogramma over de hele stad gaat, maar dat de binnenstad specifieke aandacht heeft, omdat hier veel meer functies zijn die te voet bereikt kunnen worden. Ook is er een paragraaf toegevoegd over het onderscheid tussen functionele en recreatieve routes.

De gemeenteraad buigt zich nog deze maand over het beleidsprogramma Voetganger 2020-2030.