Referendumverzoek raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’: Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf 7 december worden ingediend

Vanaf maandag 7 december 2021 is het mogelijk het referendumverzoek over het raadsvoorstel over het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark te ondersteunen. Dit kan door het inzenden van een ondersteuningsverklaring op de gemeentelijke website met een DigiD of het plaatsen van een handtekening op een handtekeningenlijst op één van de aangewezen locaties in de stad.

Voor het raadsvoorstel over het inrichtingsvoorstel voor het wijksportpark Roomburgerpark is een referendumverzoek gedaan. Op 3 december stemde de gemeenteraad in met de volgende fase. Dat betekent dat als er in een periode van zes weken minimaal 5.000 geldige ondersteunende handtekeningen worden ingeleverd, de gemeenteraad daarna kan besluiten tot het houden van een referendum over dit onderwerp. De vraag voor het eventuele referendum luidt: Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel ‘Inrichtingsplan wijksportpark Roomburgerpark’?

De periode waarin ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingediend bedraagt 6 weken: van maandag 7 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021. Deze verklaringen kunnen worden afgegeven door stemgerechtigde inwoners van Leiden van 18 jaar of ouder. Er zijn zeven locaties aangewezen waar handtekeningenlijsten beschikbaar zijn. Informatie over locaties en openingstijden staat vanaf maandagochtend op www.leiden.nl/referendumverzoekroomburgerpark. Op deze website kan ook digitaal een ondersteuningsverklaring worden ingediend met DigiD.