Referendum over Roomburgerpark gaat door

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten dat het referendum raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark’ zal worden gehouden. Het referendum wordt gehouden op 15, 16 en 17 maart, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen.

Tot 27 januari konden tegenstanders, voorstanders en neutrale partijen subsidie aanvragen voor hun campagne over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. De gemeenteraad heeft besloten dat hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar wordt gesteld. Tot en met 27 januari kon er subsidie aangevraagd worden voor campagneactiviteiten.

De aanvragers ontvangen op 5 februari bericht of zij subsidie ontvangen en welk bedrag dat wordt.

Stemmen

De stemmen over het referendum kunnen uitgebracht worden in de stemlokalen waar ook de stemming voor de Tweede Kamerverkiezingen is. Stemgerechtigde inwoners van 70 jaar en ouder kunnen hun stem ook per brief uitbrengen. Inwoners die niet naar het stemlokaal kunnen of willen komen om hun stem uit te brengen, kunnen een ander machtigen om voor hen te stemmen. 

Meer informatie over het referendum is te vinden op www.leiden.nl/referendum