Referendum: meerderheid stemt tegen

Van 95 van de in totaal 96 stembureaus in Leiden zijn de stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark geteld. De voorlopige uitslag wijst erop dat een meerderheid van de stemmende Leidenaren tegen het raadsvoorstel heeft gestemd. 66,0% van de inwoners heeft tegen het raadsvoorstel gestemd en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,2% ongeldig.

Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 59,7% een geldige stem uitgebracht (telling tot nu toe).   

Op vrijdag 19 maart 2021 om 10.00 uur vindt in het Stadskantoor, Bargelaan 190, een openbare zitting plaats van het centraal stembureau van de gemeente Leiden. Tijdens deze zitting wordt de uitkomst van het raadgevend referendum over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark formeel vastgesteld. De zitting is live te volgen via Politiek Portaal. Inwoners die bezwaar willen maken, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Op 8 april 2021 reflecteert de gemeenteraad op het referendum. Ook neemt de raad dan een besluit over de rechtmatigheid van het referendum en stemt over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.