Reageren op de visie 'Bezoek aan de stad'

Leiden ontvangt allerlei verschillende bezoekers in de binnenstad: eigen inwoners, dagjesmensen, congresbezoekers en inwoners uit de regio. Bezoekers zijn erg belangrijk voor de stad. Dankzij hen hebben veel mensen een baan en zijn er voldoende klanten voor de winkels, de markt en onze musea. Door bezoekers blijven ook faciliteiten in de stad bestaan, waardoor Leiden een aantrekkelijke complete stad is. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. De balans tussen leven en beleven willen we behouden. Daarom krijgt Leiden een visie voor bezoekerseconomie. De conceptvisie is door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak.

De bezoekerseconomie raakt de hele stad. Met input vanuit de stad is de conceptvisie bezoekerseconomie voor Leiden opgesteld. De inbreng is beschreven in een participatieverslag.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie): “Deze visie beschrijft hoe we de levendigheid en leefbaarheid kunnen versterken en hoe we de balans daartussen kunnen vasthouden. We stellen voor de focus te leggen op bezoek aan cultuur, erfgoed en de congresmarkt. Deze keuzes steunen de lokale economie het meest. Duurzaamheid en inclusie zijn randvoorwaarden, zodat de bezoekerseconomie van Leiden toekomstbestendig en toegankelijk is. Daarnaast is het van belang dat overlast door drukte, afval en geluid beperkt wordt. We zetten in op meer spreiding in tijd en ruimte van activiteiten en bezoekers, en op regionale samenwerking. Om goed de balans te bewaken, zullen we de effecten van de visie monitoren.”

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs & kennis): “De bezoekersmotieven cultuur, erfgoed en de congresmarkt passen bij het DNA van Leiden. Leiden is een stad van internationale kennis en historische cultuur. We hebben vele musea, de oudste universiteit van Nederland en innovatieve kennisinstituten en bedrijven, waar bijvoorbeeld vaccins worden ontwikkeld. Deze kennisstad is een verzamelplaats van talent waar kennis en inzichten worden gedeeld. We zien dan ook grote kansen om onze positie als congresstad verder uit te bouwen.”

Reageren

Van 9 juli tot 3 september kan iedereen zijn reactie insturen via www.leiden.nl/inspraak. Hier is ook het digitale stuk te vinden. De visie ligt ook ter inzage op het Stadskantoor. Op 3 en op 23 augustus zijn (digitale) presentaties waar de keuzes in de visie en de inspraakprocedure worden toegelicht. Na 3 september worden de reacties verwerkt door het college en de visie naar de gemeenteraad gestuurd.

Toeristische verhuur

Bezoekers die in onze stad blijven overnachten, kunnen naast hotels ook kiezen voor particuliere woningen. Tegelijkertijd met de visie over bezoekerseconomie ligt ook de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ ter inzage via www.leiden.nl/inspraak. In de beleidsnota staan de voorgenomen regels rondom het verhuren van eigen woonruimte aan toeristen in Leiden.

Informatie

Uitgebreide informatie over de visie Bezoekerseconomie en de aankomende twee presentaties staat op doemee.leiden.nl. Hier staan ook de uitkomsten van de participatietrajecten die hebben plaatsgevonden.