Professorenwijk-Oost en Gasthuiswijk klaar voor de toekomst

Een gescheiden rioolstelstel, opgeknapte straten en een groene inrichting. Dat zijn de ingrediënten van de Uitvoeringsbesluiten Professorenwijk-Oost fase 1 en Gasthuiswijk die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de Professorenwijk-Oost en de Gasthuiswijk samen wordt ruim 4.000 m2 nieuw groen toegevoegd, met 150 bomen. Daarmee worden de wijken de komende jaren voorbereid op de toekomst.

In beide wijken wordt het riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat er naast de buis voor vuil water een aparte buis wordt gelegd voor het relatief schone regenwater. Dit schone water gaat niet naar de zuivering, maar stroomt de sloten in. Gelijktijdig met de werkzaamheden worden de straten klimaatadaptief ingericht.

Professorenwijk-Oost

In het plan staat beschreven hoe het eerste gedeelte van de Professorenwijk-Oost (fase 1: van de Uhlenbeckkade tot en met de Roomburgerlaan) wordt verbeterd. Deze verbetering gaat over een nieuwe inrichting van de straten, maar ook over klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit door het vergroenen van de wijk. Door 2.358 m2 groen en 8 bomen toe te voegen aan het groen in de wijk, kan het water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm bij lange hete periodes. Bij het kiezen van de planten en bomen wordt goed gekeken naar soorten die verschillende vogels en insecten aantrekken.

Gasthuiswijk

Ook voor de Gasthuiswijk in Leiden Zuidwest is het definitief ontwerp voor de inrichting klaar. De wijk krijgt meer ruimte voor water en groen: er komt 1.845 m2 hoogwaardig groen en water bij en er worden 142 bomen van diverse soorten toegevoegd. Door het parkeren te formaliseren in parkeervakken blijft er ruimte over voor het extra groen. Daarnaast komen er fijne ontmoetings- en speelplekken in de wijk. 
De Gasthuiswijk is de eerste van vier wijken in Zuidwest die de komende jaren worden aangepakt, volgende maand kunnen de bewoners van Haagweg-Zuid (fase 2) meedenken over de plannen voor hun wijk.

Samen met de stad

In beide wijken hebben veel bewoners meegedacht over het ontwerp. Op verschillende momenten kregen bewoners de plannen voorgelegd, via doemee.leiden.nl en tijdens (digitale) bijeenkomsten. Uit deze participatie kwamen goede ideeën, die de ontwerpen beter hebben gemaakt. Zo maakten bewoners van de Duyvendakstraat in de Professorenwijk gezamenlijk een ontwerp voor hun straat, dat grotendeels is overgenomen in het ontwerp. Ook in de Gasthuiswijk kwamen bewoners met waardevolle toevoegingen, zoals het plaatsen van een hek om het voetbalveld om ervoor te zorgen dat de bal niet in de sloot belandt.        

Planning

De uitvoeringsbesluiten worden in juni ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering voor de Gasthuiswijk gepland in juli 2021 en voor de Professorenwijk-Oost in september 2021.