Proef met bodycams handhavers

Team Handhaving start in augustus met het dragen van bodycams. Het gaat om een proef van ongeveer een half jaar. Na evaluatie van de proef wordt bepaald wat geschikte vervolgstappen zijn.

Proeven bij de politie en in andere steden laten zien dat de bodycam een waardevol middel is voor handhavers. De camera’s dragen bij aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden en het verminderen van onheuse bejegening. Ook hebben de camera’s een preventieve werking. Een situatie de-escaleert sneller wanneer mensen weten dat hun gedrag gefilmd wordt. Veel mensen voelen zich geremd als zij gefilmd worden en passen eerder het gedrag aan.

Proef

De twee bodycams worden gebruikt door een aantal handhavers van het team Handhaving Openbare Ruimte. Na ongeveer een half jaar wordt de proef geëvalueerd op basis van ervaringen. Aan de hand van de evaluatie wordt besloten of de bodycams permanent beschikbaar worden gesteld en hoeveel dit er worden.

Privacy en beeldmateriaal

Alle beelden van de bodycams worden na iedere dienst bewaard in een beveiligde omgeving. Een klein aantal aangewezen personen heeft toegang tot de beelden. Denk hierbij aan de betrokken handhaver of het Openbaar Ministerie. Na 28 dagen worden beelden verwijderd en vernietigd. Wanneer beelden onderdeel worden van een klachtenprocedure is de bewaartermijn één jaar na afhandeling van de klacht.

Wat is een bodycam?

De bodycam is een kleine draagbare camera die handhavers zichtbaar aan hun uniform vastmaken. Als een handhaver zich onveilig voelt of een situatie dreigt te escaleren, kan hij of zij de camera aanzetten. De camera neemt dan op wat er gebeurt. Handhavers proberen altijd bekend te maken wanneer zij de camera aanzetten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.leiden.nl/bodycams.