Plannen voor ontwikkeling muziekeducatie BplusC naar de raad

Leiden verdient een moderne muziekschool. De gemeente wil de muziekeducatie en bijbehorende programmatische functies graag onderbrengen in een multifunctionele, duurzame en betaalbare accommodatie, waar levendigheid is en samenwerking tussen de gebruikers, zodat zoveel mogelijk Leidenaren van jong tot oud muziek kunnen beoefenen. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden hiervoor en legt de uitkomsten voor aan de gemeenteraad in een wensen- en bedenkingenprocedure.

Wethouder Yvonne van Delft (Cultuur): “Leiden staat bol van cultuur. Het is een van de twee pijlers van onze stadsvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen. Toch profiteert nog lang niet iedereen van het huidige aanbod. Dat moet veranderen, want cultuur moet in onze stad toegankelijk zijn voor iedereen. We willen het aanbod voor muziekonderwijs meer divers en inclusiever maken, daarbij zetten we vooral in op jongeren tot en met 21 jaar. Ook willen we toewerken naar een echt cultuurhuis bij de Leidse Schouwburg, zodat er meer samenspel en samenwerking plaats kan vinden tussen muziek en podium.”

Momenteel vinden de muziekeducatie- en muziekprogrammeringsactiviteiten van BplusC plaats in de huidige muziekschool op het Rapenburg en het Muziekhuis aan de Middelstegracht. Gemeente Leiden heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke herhuisvesting van die activiteiten. Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de locaties staan functionaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voorop.

Drie varianten

In het rapport zijn drie varianten uitgewerkt voor de toekomstige muziekschool in de Hazewindsteeg.

  • Variant 1 betreft alleen het onderbrengen van de leslokalen van de locaties Rapenburg en Middelstegracht in het leegstaande pand Oude Vest/Hazewindsteeg.
  • Variant 2 betreft de wens om naast de in variant 1 genoemde zaken horeca te realiseren in het complex rond de Leidse Schouwburg, om het zo aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Dit sluit aan bij het multifunctioneel inzetten van de lokalen (bijvoorbeeld vergaderruimten), zodat de accommodatie de gehele dag levendigheid heeft en er meer inkomsten worden gegenereerd.
  • Variant 3 past de Oude Vest/ Hazewindsteeg aan tot een verbindend Cultuurhuis van amateur tot topmusicus, waarin een samenwerking tussen Leidse Schouwburg en de muziekschool kan plaatsvinden. Bij de uitwerking is gekeken naar synergie tussen leren - produceren - presenteren - interesseren.

Ook is het nul-scenario onderzocht, waarbij de huidige panden worden verduurzaamd, en is er door Draaijer + partners breed gekeken naar alternatieven waar de diverse functies zouden kunnen plaatsvinden.

Variant 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de onderzoeksresultaten. Het college is van plan te kiezen voor het uitwerken van variant drie. Volgens het college zorgt deze variant voor de realisatie van een moderne muziekschool in de vorm van een verbindend Cultuurhuis waarin een samenwerking tussen de Leidse Schouwburg en de muziekschool plaatsvindt.

Gemeenteraad aan zet

Voordat de keuze voor verdere uitwerking definitief wordt gemaakt, vraagt het college de gemeenteraad om wensen en bedenkingen voor het voornemen om een project op te starten tot herhuisvesting van de muziekeducatie en -programmering in het pand aan de Oude Vest/Hazewindsteeg.