Plannen verhuizing muziekschool

De Leidse Schouwburg aan de Oude Vest/Hazewindsteeg krijgt hoogstwaarschijnlijk uitbreiding met een Muziekschool. Muzieklessen, die nu worden gegeven in de Muziekschool aan het Rapenburg 22 en het Muziekhuis aan de Middelstegracht 123, gaan waarschijnlijk verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw, dat deel uitmaakt van het Schouwburg-complex. In dit pand was ooit de volksuniversiteit K&O gevestigd.

Het college van burgemeester en wethouders meldt dit in een brief aan de gemeenteraad. In de eerste helft van 2021 zal het college hiervoor een uitgewerkt plan ter informatie aan de raad voorleggen.

Twee andere voorzieningen voor muziek, die nu in het Muziekhuis gevestigd zijn, kunnen ook elders een plek krijgen. Dit betreft een tiental oefencabines voor bandjes (versterkte muziek) en concerten in de Qbus-muziekzaal. De oefencabines kunnen mogelijk verhuizen naar de Sumatrastraat 201, waar de Nieuwplaatz is gevestigd. Voor de concerten wordt de beschikbaarheid van zalen elders in de stad onderzocht.

Concentratie van muzieklessen bij de Leidse Schouwburg is een wens van de directies en Raden van Toezicht van zowel de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal als BplusC. Door de combinatie van Schouwburg met Muziekschool wordt het Schouwburg-complex, dat overdag meestal niet wordt gebruikt, beter benut. Nu zijn zowel de Schouwburg als de Stadsgehoorzaal meestal alleen toegankelijk bij voorstellingen of besloten bijeenkomsten.

Met dat idee in gedachten hebben beide instellingen ook aan het college van burgemeester en wethouders gemeld dat zij kansen zien voor huisvesting van de Bibliotheek in en nabij de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat. Het college wil deze optie nader laten onderzoeken, voordat het hierover een besluit neemt.