Pilot kamernood studenten en bijstand

Gemeente Leiden is van plan een pilot te starten waarbij het voor mensen met een bijstandsuitkering aantrekkelijk wordt om een kamer te verhuren aan een student. Dat maakte wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen) afgelopen dinsdag namens het college van burgemeester en wethouders in Leiden bekend.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten die in Leiden studeren ook in de stad kunnen wonen. Daarom worden er veel studentenwoningen bijgebouwd. Op dit moment is er echter nog een tekort aan studentenkamers. Veel huishoudens in Leiden hebben in hun woning een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Onder hen zijn ook bijstandsgerechtigden. Met deze pilot wil het college het mogelijk maken dat mensen met een bijstandsuitkering voor een bedrag van €237 per maand een kamer kunnen verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. De pilot loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.

We weten nog niet hoeveel animo er onder studenten en mensen met een bijstandsuitkering is. Dat zal de pilot moeten uitwijzen. Alle bijstandsgerechtigden krijgen een brief over de pilot. Ook studenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden.

We hebben gezien dat de berichtgeving in de media veel vragen oproept. Een groot deel van de antwoorden is te vinden in de beleidsregels (pdf, 474 kb) die het college heeft vastgesteld voor de pilot. Daarin is onder andere uitgelegd dat in deze specifieke regeling de kostendelersnorm niet geldt, de hoogte van de huurtoeslag niet wordt beïnvloed en mensen met een bijstandsuitkering niet gekort worden op hun uitkering. Per woning mag maximaal 1 kamer verhuurd worden, daarbij is uitdrukkelijk toestemming nodig van de woningcorporatie en de gemeente moet ook vooraf geïnformeerd worden. In de beleidsregels wordt ook uitgelegd hoe deze zich verhouden tot de Participatiewet.

Daarnaast heeft het college vragen ontvangen van de gemeenteraad. Deze vragen zullen zo spoedig mogelijk na het mei-reces beantwoord worden.