Oproep Leids college: meer aandacht voor slavernijverleden

Het Leids college verzoekt het nog te vormen nieuwe kabinet om meer aandacht te besteden aan ons gedeelde slavernijverleden en van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij, een nationale feestdag te maken. Dat staat in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De gemeente Leiden sluit zich met deze oproep aan bij de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, die onlangs ook een brief aan de Kamercommissie stuurden. Het college geeft hiermee gehoor aan het voorstel van de raad, die op 15 juli jl. hiertoe een motie indiende. Deze actie sluit goed aan op het Programma Leiden Inclusief en de activiteiten die samen met de stad worden opgepakt rondom ons slavernijverleden.

Meer aandacht voor slavernijverleden

De wereldwijde Black Lives Matter-manifestaties, met ook meer dan tweeduizend bezoekers in Leiden, intensiveerden in de zomer van 2020 de dialoog over racisme en discriminatie op basis van huidskleur, afkomst en religie. Het (institutioneel) racisme van vandaag de dag is volgens het college niet los te zien van de eeuwenlange slavernij, het kolonialisme en de denkbeelden die in deze context zijn ontstaan. Kennis over en aandacht voor het gedeelde slavernijverleden zijn van belang om bewustwording te vergroten. Meer aandacht voor het slavernijverleden is dus nodig.

Keti Koti nationale feestdag

Ook vindt het college het net als de G4 van belang jaarlijks landelijk aandacht te schenken aan het Nederlands slavernijverleden. Dit kan door van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij die jaarlijks plaatsvindt op 1 juli, een nationale feestdag te maken. Door te herdenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af en committeert zij zich aan het tegengaan van de gevolgen van het slavernijverleden in de vorm van institutioneel en individueel racisme. Een nationale feestdag om te reflecteren op dit verleden en hoe we willen samenleven in het hier en nu is hier een uitermate geschikte vorm voor.

Zie ook de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.