Opleidingstraject studenten mboRijnland door lokale installateurs

Studenten van de opleiding Technicus Engineering Installatietechniek van het MBO Rijnland in de praktijk opleiden door lokale installateurs om het ‘waterzijdig inregelen’ onder de knie te krijgen. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Leiden, CIV Smart Technology, mboRijnland en lokale installateurs. Lokale installateurs krijgen een opleiding van een dag waarna ze gecertificeerd zijn voor het waterzijdig inregelen. Vervolgens gaan ze samen met studenten van het MBO aan de slag in Leidse woningen. 

Waterzijdig inregelen is een techniek waarmee CV-installaties energiezuinig en efficiënt kunnen worden ingesteld. Iets wat in veel woningen op dit moment niet het geval is. Door MBO studenten mee te laten lopen met installateurs, krijgen de studenten het inregelen ook onder de knie. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: én Leidse woningen worden energiezuiniger én we zorgen er voor dat we ook in de toekomst voldoende installateurs in Leiden en de regio hebben. Die zijn namelijk hard nodig willen we in 2050 energieneutraal zijn.

Wijkambassadeurs Anton de Gruyl en Marius Ballieux hebben zich de afgelopen maanden ingezet om lokale installateurs te interesseren mee te doen aan een pilotproject. Marius  Ballieux: “Dit is een unieke samenwerking voor zowel het MBO, de gemeente en de installateurs. mboRijnland heeft speciaal voor dit project de opleiding inhoudelijk aangepast. Het is echt geweldig dat zij daartoe bereid zijn.”

Wethouder Fleur Spijker (energietransitie) is blij met dit initiatief: ““Goed opgeleid technisch personeel is schaars. Tegelijkertijd is kennis over verwarmingsinstallaties in woningen en bedrijfspanden essentieel om de energietransitie goed vorm te geven. Hartstikke mooi dat deze samenwerking van de grond is gekomen.”

Meer informatie over het waterzijdig inregelen, de wijkambassadeurs duurzaamheid en de samenwerking met de installateurs is te vinden op www.gagoed.nl. Daar is ook informatie te vinden over Zet hem op (0)71, het instellen van een lagere watertemperatuur van de CV-ketel, wat een mooie aanvulling op het waterzijdig inregelen is.