Ook in Leiden moet iedereen kunnen fietsen

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen kunnen beschikken over een goede, veilige en passende fiets en veilig kunnen fietsen. Daar zet Leiden zich voor in samen met verschillende partijen. Vandaag was de ondertekening van de City Deal Fietsen voor Iedereen.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) tekende namens Leiden: “In Leiden is bijna alles op fietsafstand te bereiken. Extra belangrijk dus dat iedereen daar ook aan mee kan doen. Met de City Deal Fietsen voor Iedereen zorgen we dat de fiets voor iedereen binnen handbereik is, ook als je een klein inkomen hebt of van huis uit nooit met de fiets in aanraking ben gekomen. Want hoe fijn is als iedereen kán fietsen, de beschikking heeft over een fiets of dat alle kinderen op de fiets naar school of hun sportclub kunnen. Daar gaan we de komende tijd werk van maken.”

Twintig procent fiets (bijna) nooit

Nederland heeft meer fietsen dan mensen. Met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft niet iedereen in Nederland een fiets en ruim twintig procent van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Reden kan zijn geldgebrek of nooit geleerd. In elke basisschoolklas (in de stad) zitten gemiddeld twee kinderen die geen fiets hebben. Eén op de elf kinderen fietst nooit of nauwelijks.

Aanpak in Leiden

Alle partijen die de City Deal hebben ondertekend, investeren tijd én geld. Voor de komende vier jaar is in totaal bijna drie miljoen euro beschikbaar voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied voor het stimuleren van het hebben en kunnen fietsen. In Leiden sluiten we aan bij lopende initiatieven zoals de aanschaf van een fiets via Stichting Leergeld en de fietslessen in de wijken. Ook wordt in beeld gebracht wat er verder nodig is om iedereen de kans te geven om te fietsen.

Fietsstad voor iedereen

Leiden werkt aan een sociale en duurzame stad waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. We streven ernaar dat iedere inwoner een fiets kan hebben en kan leren fietsen. Dit is goed voor de inwoner en dit is goed voor de stad. We willen dat Leiden echt een fietsstad voor iedereen is.